Op vele lokaties - In de buurt

Op vele lokaties

In de buurt

Op vele lokaties

De FNV heeft vakbondscentra en spreekuurlocaties verspreid over het land. Hier ontmoeten leden, actieve kaderleden, bijna-leden en medewerkers elkaar. Voor adviesgesprekken, ondersteuning, activiteiten, (net)werken en vergaderingen

Deel deze vrijwilliger