Fons van Leersum

Fons van Leersum

Doet mee van de verkiezing:
Verkiezingen Midden-Brabant

Bij dezen wil ik mij kandidaat stellen voor het eerst gekozen netwerkbestuur van Lokaal FNV Midden-Brabant.
Motivatie:
Arbeidsvoorwaarden, werk en zorg komen door bezuinigingen en decentralisatie van overheidstaken steeds meer onder druk te staan. Steeds meer burgers dreigen hiervan de dupe te worden. Het is de bedoeling dat de lokale netwerken er voor zorgen dat deze kwesties op de politieke agenda van gemeenten komen te staan.
  • Omdat ik nauw betrokken ben bij de PvdA in Tilburg. Is het voor mij vrij eenvoudig om deze kwesties, die dus ook al op de politieke agenda van de PvdA Tilburg staan, te benadrukken. Echter de PvdA zit in de oppositie met 5 zetels. Dus wil je iets gedaan krijgen binnen de Gemeente raad zal je altijd een coalitie met andere partijen moeten zien te vormen. Er is een voordeel, de SP zit ook in het College van Burgemeester en Wethouders. Wethouder Hans Kokke heeft in zijn portefeuille, de volgende posten:
  • Zorg (inclusief decentralisatie AWBZ/WMO, gezondheidszorg en leerlingenvervoer en die onderdelen van de volksgezondheid waarbij de burgemeester een handhavende taak heeft)
  • Maatschappelijke participatie (inclusief welzijn divers (sociaal werk, vrijwilligerswerk, beheer wijk en buurtcentra), meedoen en sociale stijging voor kwetsbare burgers
  • Inkomensondersteuning (inclusief armoede)
  • Sport (inclusief sportbedrijf op orde)
  • Wijkaanpak (inclusief wijkimpuls)
  • Gebouwen (inclusief gebouwen op orde en maatschappelijk vastgoed, exclusief gebouwen uit de grondexploitatie)
  • Burgerparticipatie voor zover het gaat over portefeuille-overstijgende zaken.

Deel deze kandidaat