Alex Katuin - vrijwilliger

Alex Katuin

vrijwilliger

Alex Katuin

Ik ben iemand die voor andermans rechten opkomt. Vaak is het zo dat mensen niet voor hun rechten op durven te komen. Dit gaf mij de drive om als lid actief te worden in Lokaal FNV. En dat doe ik belangeloos. We zijn allemaal onderdeel van dezelfde samenleving. Je bent vrijwilliger of niet!

Deel deze vrijwilliger