Nieuwsbrief Lokaal FNV mei 2018

Nieuwsbrief Lokaal FNV mei 2018

27 mei 2018 - secretaris

Nieuwsbrief Lokaal FNV mei 2018

NIEUWSBRIEF MEI 2018 Lokaal FNV Zuidoost-Groningen

Beste lezers, de tweede nieuwsbrief van 2018 is uit.

VERKIEZINGSCAF√Č
Op 7 maart jl. hebben wij een verkiezingscafé georganiseerd. Bijna alle politieke partijen hebben hieraan meegewerkt. Door onze voorzitter, Nico Lieberom, zijn een aantal sheets gepresenteerd waarin diverse zaken die spelen in de gemeente Stadskanaal zijn besproken. Het was goed om te horen hoe de verschillende plaatselijke politieke partijen over deze zaken denken; ook konden deelnemers in de zaal vragen stellen en aan de discussie deelnemen. Hier werd ook goed gebruik van gemaakt. Zo zijn verschillende zaken die bij een aantal inwoners van Stadskanaal leven, onder de aandacht van de politieke partijen gebracht. We hebben afgesproken om over anderhalf jaar te kijken hoe ver we staan met de beloften die gedaan zijn.

Lees hier de volledige nieuwsbrief.

Veel leesplezier.

Lokaal FNV Zuidoost-Groningen

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht