Netwerk Lokaal FNV Zuid-Oost Groningen

Netwerk Lokaal FNV Zuid-Oost Groningen

25 apr 2016 - webredactie

Netwerk Lokaal FNV Zuid-Oost Groningen

In de vergadering van 14 april is gesproken over het oprichten van lokale netwerk Netwerk Lokaal FNV Zuid-Oost Groningen. Het werkplan en de bijbehorende begroting zijn besproken. De begeleidende bestuurder valt op dat bij een aantal deelplannen geen begroting is gemaakt. Louis Fernandes legt uit dat er voor sommige activiteiten nog geen budget is aangevraagd omdat er nog onvoldoende vrijwilligers zijn om deze activiteiten in te vullen. Op het moment dat die er zijn, kan alsnog achteraf i.o.m. de begeleidende bestuurder, Alje Stuivenberg, budget worden aangevraagd. 

We willen vooralsnog gaan richten op de activiteiten waarvoor we de capaciteit hebben en waarvoor er voldoende vrijwilligers zijn. De penningmeester heeft m.b.t. de beschikbaar gegeven financiën een controlerende rol. Vooralsnog willen we ons vooral richten op de jubilarisavonden.

 Overige werkzaamheden die we graag willen oppakken zijn:

  • Organiseren bestuursverkiezing

  • Website

  • Werven leden en kaderleden

  • Nieuwsbrief

Op het moment dat wij als lokaal netwerk de capaciteit hebben om meer van de deelplannen te realiseren, zullen we daarvoor een aanvullende begroting indienen. Daarom zijn we naarstig op zoek naar leden die een handje willen helpen. Heb je tijd en wil je het lokale netwerk meehelpen om  op tal van gebieden leden te ondersteunen, het lokaal gemeentelijk beleid proberen te beïnvloeden en het promoten van ons lokaal netwerk?

Als je van plan bent om je aan te sluiten bij ons lokaal netwerk, zijn er mogelijkheden voor scholing en je staat niet alleen!

Je kunt je melden via de contactknop van deze website.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

Jurrie schreef op 25-04-2016

Jurrie, ik heb een stukje onder Actueel geschreven naar aanleiding van de notulen van 14 april j.l. Wat vind jij ervan? tevens een test hoe de email werkt bij Deel Dit Artikel. Groet, Grietje

Grietje schreef op 25-04-2016

test