Margreet Schults - Voorzitster Lokaal Fnv West-Friesland

Margreet Schults

Voorzitster Lokaal Fnv West-Friesland

Margreet Schults

Margreet is als voorzitter van ons lokale netwerk onder andere verantwoordelijk voor de goede orde tijdens vergaderingen, en de diverse werkgroepen. Ook de vakbondscafe's zijn haar verantwoordelijkheden.

Deel deze vrijwilliger