Hoe je kiest voor een sociale gemeente

27 jan 2018 - Roos van Luijk

Hoe je kiest voor een sociale gemeente

Hoe je kiest voor een sociale gemeente

FNV 10-puntenplan voor gemeenten

 

De FNV heeft één belangrijke boodschap: we willen dat het weer gaat over hoe we het beter krijgen voor iedereen. Dat er weer echte banen komen waarmee je een toekomst kan opbouwen, een zeker bestaan kunt leiden en waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat.

We willen weer een menswaardige samenleving die gelijke kansen biedt voor alle mensen die werken, willen werken of gewerkt hebben en waar mensen met respect worden behandeld.

We weten dat dit niet vanzelf goed komt, daarom knokken wij samen met onze leden hier voor! Niet alleen op de werkvloer, maar ook in jouw gemeente. Kies de komende 4 jaar voor de volgende 10 punten.

 

  • Kies je voor Echte banen en een menswaardige samenleving?
  • Voor menswaardige zorg voor jong en oud.
  • Dan kies je voor goed openbaar vervoer in je stad.
  • Voor Echte banen met kwaliteit voor mensen die werken in de zorg, in het onderwijs, in het vervoer en in de schoonmaak. En zo ziet dat eruit.

 

1. Investeer in méér echte banen

De gemeente is vaak opdrachtgever in de lokale en regionale economie. Door een sociale stem uit te brengen bij de verkiezingen kies voor je voor het versterken van lokale en regionale werkgelegenheid. Een sociale gemeente zorgt dan ook voor echte banen met zekerheid en kwaliteit. Er worden geen banen verdrongen en cao’s worden gewoon nageleefd. Zoals het hoort.

2. Geen onnodig flexwerk bij gemeenten

Met een sociale stem maak je jouw gemeente tot voorbeeld voor andere organisaties en werkgevers. Dat betekent dat flexwerk alleen nog wordt ingezet voor ‘piek en ziek’. De vaste baan wordt weer de standaard. Ambtenaren krijgen scholing en ontwikkeling, zoals het hoort.

3. Voor een goede sociale werkvoorziening

Passend werk is belangrijk voor iedereen. Kies sociaal en zorg voor duurzame echte banen, dus ook garantiebanen. Mensen die aangewezen zijn op beschut werk verdienen een veilige en goede werkplek. De gemeente kiest dan voor bestaande kennis en ervaring.

4. Aanbesteden doe je sociaal

Stadsvervoer, WMO-zorg en bouwprojecten moeten openbaar worden aanbesteed. Dat kun je als gemeente op twee manieren doen. Kijk je naar de cijfers en het papier, of kijk je naar de mensen en de kwaliteit? Gaan we naar de bodem of naar de top? Als je sociaal kiest voorkom je onnodig flexwerk en betaal je een eerlijke prijs. Zo zorgen we voor goed werk, hoogwaardige zorg en sterke dienstverlening in de gemeente. 

5. Duurzame garantiebanen

Mensen met een arbeidsbeperking verdienen niet altijd het wettelijk minimumloon. Gemeenten, werkgevers, de vakbonden en het UWV werken samen om voor hen duurzame arbeid te organiseren. Als je sociaal kiest zet je in op vaste arbeidsovereenkomsten, jobcoaches en voorlichting om vooroordelen weg te nemen. 

6. Stop werken zonder loon en verdringing van betaald werk

Werken zonder loon is niet oké. Uitkeringsgerechtigden worden steeds vaker gedwongen om als tegenprestatie zonder loon betaalde banen uit te voeren. Dat is verdringing van echte banen en het leidt tot een concurrentiestrijd tussen werknemers en uitkeringsgerechtigden.

7. Behandel uitkeringsgerechtigden niet als tweederangs burgers

Of je een baan hebt of een uitkering, iedereen wil respect. Maar door de Participatiewet hebben uitkeringsgerechtigden met veel meer strenge regels te maken. Bij het kleinste foutje kunnen ze hun uitkering verliezen. Kies sociaal, en we kiezen voor fatsoenlijk omgaan met mensen met uitkeringsgerechtigden, zonder waardeoordeel.

8. Investeer in basisvaardigheden. Lezen, schrijven en rekenen

In een sociale gemeente zorgen we dat iedereen kan lezen, schrijven en rekenen. En wie dat nog niet kan maken we wegwijs op internet. Die dingen zijn belangrijk om mee te kunnen doen, sociaal en op het werk. Senioren, laaggeletterden en digibeten krijgen extra ondersteuning. 

9. Zorg voor kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke voorzieningen

Gemeenten moeten steeds meer doen met steeds minder geld. Dat is een uitdaging. Maar maak daarbij sociale keuzes: zorg goed voor mensen die moeten leven van het sociaal minimum. Betaalbaar wonen, geen eigen bijdragen voor WMO-voorzieningen en goede voorlichting over gemeentelijke voorzieningen horen daarbij. 

10. Laat kinderen niet de dupe worden van armoede

Een op de negen kinderen groeit op in armoede. Hun ouders zitten vaak in een uitkeringssituatie, maar ook steeds meer werkende ouders krijgen de eindjes niet aan elkaar geknoopt. Snipperbaantjes, onzekere contracten of schijnzelfstandigheid met een wisselend inkomen zorgen voor lastige situaties. Een sociale gemeente zorgt voor goede, eenvoudige en toegankelijke voorzieningen en let erop dat iedereen ze weet te vinden .

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht