Nota inkoop zorg aangeboden aan de gemeenteraad

05 nov 2018 - Paul Lempens en Harry van Hoorn

Nota inkoop zorg aangeboden aan de gemeenteraad

Lokaal FNV ’s-Hertogenbosch gebruikt inspreekrecht en bied checklist voor de gemeentelijke aanbesteding WMO aan de raad maandag 22 oktober.

FNV bestuurder Paul Lempens heeft een presentatie gehouden over de Lokale Monitor van het FNV in de raadskamer van het stadhuis te ’s-Hertogenbosch aan de commissieleden WMO. Hij heeft onder andere benadrukt het belang van het meedoen en invullen van de checklist van het FNV. De uitkomst geeft ook aan de raad een inzicht hoe de gemeente ’s-Hertogenbosch Sociaal ervoor staat en hoe zij het doet tegenover de ander gemeenten die meedoen.

De ambtelijke top had besloten niet mee te doen met de ”checklist voor de gemeentelijke aanbesteding WMO”, maar als je niets te verbergen in het sociaal domein hebt ben je ook bereid open kaart te spelen en vul je de checklist in.

De fracties van de PVDA en SP hebben schriftelijk vragen gesteld over de weigering om hier aan mee te doen.

A.s. 9 november hebben we samen Rian van Nispen, beleidsmedewerker Zorg en Welzijn een gesprek met de werkgroep Sociaal Domein uit de gemeenteraad.

Als hier meer nieuws over is berichten we jullie hier weer over.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht