Raadsleden willen deelname gemeente aan FNV-onderzoek

Raadsleden willen deelname gemeente aan FNV-onderzoek

17 okt 2018 - Paul Lempens

Raadsleden willen deelname gemeente aan FNV-onderzoek

Raadsleden Fouad Kabbouti namens de fractie van de PvdA en Ans Lokhoff namens de fractie van de SP hebben het College van Burgemeester en Wethouders bevraagd over de deelname van de gemeente 's Hertogenbosch aan het beleidsonderzoek Lokale Monitor FNV 2018. De gemeente wil de vragen van FNV niet beantwoorden. De raadsleden vinden het wel degelijk een waardevol instrument om hun controlerende taak uit te voeren. Ze vragen om alsnog de vragen te bantwoorden.

 

De vragen:

 

Schriftelijke vragen art. 33: Lokale monitor FNV
's-Hertogenbosch, 17 oktober 2018
Geacht college van burgemeester en wethouders,
De FNV heeft in 2016 bij 144 gemeenten een onderzoek gedaan naar het beleid op het gebied van
werk en inkomen. De werkgroep Sociaal Beleid van Lokaal FNV ’s-Hertogenbosch heeft destijds de
uitkomsten van onze gemeente op een rij gezet en vergeleken met vier andere, middelgrote
gemeenten in een lokale monitor.
De FNV heeft recent de gemeente ’s-Hertogenbosch een vragenlijst toegezonden voor een nieuwe
lokale monitor. De fracties van de PvdA en de SP hebben vernomen dat het college de vragen niet wil
beantwoorden.
Dat brengt de fracties van de SP en de PvdA op onderstaande vragen:
1. Klopt het dat het college de vragen van de FNV ten behoeve van de lokale monitor niet wil
beantwoorden?
2. Zo ja, wat is de reden dat het college de vragen van de FNV niet wil beantwoorden?
3. Is het college het met de fracties van de PvdA en de SP eens dat de lokale monitor van de
FNV, die tweejaarlijks wordt gehouden, een waardevol instrument is voor de gemeenteraad
om haar controlerende taak uit te voeren? Zo nee, waarom niet
4. Is het college het met de fracties van de SP en de PvdA eens dat de lokale monitor ook voor
het college en de ambtelijke organisatie waardevolle informatie bevat op het gebied van
werk en inkomen? Zo nee, waarom niet?
5. Is de door de FNV opgevraagde informatie openbare informatie die voor een ieder
toegankelijk moet zijn? Zo nee, welke informatie is niet openbaar?
6. Als de FNV een beroep doet op de Wet openbaarheid van bestuur, zou de gevraagde
informatie dan wel overgelegd moeten worden?
7. Is het college alsnog bereid om de vragen van de FNV ten behoeve van de lokale monitor te
beantwoorden?
Fouad Kabbouti namens de fractie van de PvdA
Ans Lokhoff namens de fractie van de SP

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht