Toezeggingen over sociaal beleid in tweede FNV-verkiezingsdebat

Toezeggingen over sociaal beleid in tweede FNV-verkiezingsdebat

13 mrt 2018 - Paul Lempens/werkgroep

Toezeggingen over sociaal beleid in tweede FNV-verkiezingsdebat

Op 12 maart organiseerde FNV een tweede verkiezingsdebat voor de overige partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen in Den Bosch. Aan het debat namen deel Knillis, Lokaal Liberaal, Bosch Belang, Gewoon gedreven en 50plus. In het vakbondshuis aan het Emmaplein werden naast stellingen over zorg, wonen en de participatiewet, enkele vragen uit de Lokale Monitor Werk en Inkomen besproken. Inleiders Henk Kronenberg, Henk Weijnen en Harry van Hoorn introduceerden stellingen en vragen aan de politici.

Het was een prettig debat en een goed gesprek, waarin veel overeenkomst met de FNV werd gevonden, maar ook verschillen.

 undefined

Wat kwam onder meer aan de orde?

  •          Niet het geld maar de behoefte in de zorg (maatwerk) moet voorop staan, niet iedereen heeft aan twee uur en een kwartier per week voldoende
  •          Er moeten 600 levensloopbestendige woningen komen per jaar
  •          Bosch Belang en Knillis waren het eens met een verhoging van de inkomensgrens voor de inkomenstoeslag. De andere partijen aarzelden hierbij
  •          De vijf partijen vinden dat Den Bosch het goede voorbeeld moet (blijven) geven in het realiseren van Nieuw Beschut Werk en Garantiebanen, FNV werd zelf uitgenodigd om een lokale CAO af te spreken voor deze groep, omdat het landelijk niet opschiet binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
  •          Opvallend was verder dat partijen vinden dat binnen twee weken een beslissing op een bijstandsaanvraag moet volgen en anders een automatisch voorschot moet worden verstrekt, dus sneller dan de wettelijke termijn en zeker sneller dan de 32 dagen nu in Den Bosch

FNV zal partijen aan hun toezeggingen houden, straks bij de coalitievorming na de verkiezingen, en later dit jaar bij het onderzoek Lokale Monitor. Dit debat was een goede stap vooruit in de beïnvloeding van het sociaal beleid in de gemeente.

 

Rosmalens Belang en Leefbaar hadden laten weten niet deel te nemen aan het debat, De Bossche Groenen en Buitengewoon Ongewoon hebben zich op het laatste moment moeten afmelden. PVV wordt door FNV geen podium geboden conform landelijk beleid, De Bossche Volkspartij heeft niets laten weten. Op 27 februari heeft een eerder debat plaatsgevonden met CDA, D66 PvdA SP en GL. De VVD heeft zich daarvoor afgemeld.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht