Reacties politieke partijen op 10-puntenplan deel 1: Lees wat de grote partijen vinden van de FNV standpunten

Reacties politieke partijen op 10-puntenplan deel 1: Lees wat de grote partijen vinden van de FNV standpunten

28 feb 2018 - Henk Weijnen

Reacties politieke partijen op 10-puntenplan deel 1: Lees wat de grote partijen vinden van de FNV standpunten

Wij hebben van 7 partijen een reactie ontvangen op het 10-puntenplan van de FNV: SP, GL, Bosch Belang, VVD, CDA, PvdA en D66. De SP is het op alle 10 punten eens met de FNV en heeft deze punten ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. Bosch Belang heeft de vraag over opname in programma niet beantwoord. De VVD heeft deze vraag ook niet (expliciet) beantwoord, maar heeft wel een motivatie gegeven bij de reactie. PvdA geeft eveneens een motivatie

Onderstaand de reacties van de 7 partijen.

undefined

Toelichting bij antwoorden D66

1. eens met geen verdringing, deels oneens met stop werken zonder loon.

2  niet standaard minimumgrens op 120% sociaal minimum, eigen bijdrage     

    niet per definitie onwenselijk, opgenomen in programma als het gaat over

    kwaliteit.

Toelichting bij antwoorden VVD:

3. bij structureel werk hoort een vaste aanstelling, maar bij verandering

    samenleving, waarbij taken veranderen, is flexibiliteit gewenst.

4. mensen met afstand tot arbeidsmarkt moeten we zo goed mogelijk helpen,

    participatiewet geeft daartoe mogelijkheden, idem scholing

5. deels oneens omdat social return meer kansen biedt op een baan.

6. voor wie nog geen baan heeft mag een tegenprestatie verwacht worden

7. FNV maakt hier een onterechte vergelijking met criminelen. Veel mensen zijn

    in staat om (met hulp) een baan te vinden, maar er is ook een groep die er alles aan 

    doet om het werken te voorkomen en daar willen wij stevig tegen optreden.

Toelichting bij PvdA:

8. Staat deels in program omdat voor PvdA ook meedoen telt als volwaardig.

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht