Werkgroep Politieke Beïnvloeding

Werkgroep Politieke Beïnvloeding

02 feb 2017 - Gerard van Vliet

Werkgroep Politieke Beïnvloeding

De werkgroep wil het sociaal lokaal beleid, aan de hand van de lokale monitor 2016, van de gemeente ’s-Hertogenbosch kritisch volgen, lobbyen en invloed uitoefenen aan de hand van het FNV beleid op:

o   Werk   (Monitor 2016); https://lokaalfnv.nl/media/49802/rapport-lokale-monitor-2016_gewhrdr.pdf

o   Inkomen  (Monitor 2016); https://lokaalfnv.nl/media/49802/rapport-lokale-monitor-2016_gewhrdr.pdf

o   Zorg en welzijn (WMO Beleid); http://www.fnvvoorzorg.nl/media/uploads/files/Raport_WMO_onderzoek_2016_Wevers_FNV_l.pdf

 

Het beleid van FNV.

 

Het beleid van FNV is onderverdeeld in de volgende negen sociaal lokaal beleid thema’s:

o   Wet Werk en Bijstand (WBB)/Bijstand en Re-integratie;

o   Verdringing door tewerkstelling met behoud van uitkering;

o   Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong);

o   Wet Sociale Werkvoorziening (WSW);

o   Participatiewet;

o   Armoedebeleid en schuldhulpverlening;

o   Jeugdwerklosheid;

o   Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO);

o   Sociale werkgeverschap.

Werkplan 

Aan de hand van de lokale Monitor 2016 en de presentatie van de werkgroep worden de 6 indicatoren als thema gekozen, te weten:

-          Beschut werk;

-          Toets op verdringing;

-          Tegenpresentatie;

-          Wachttijd bijstand/voorschot;

-          Inkomenstoeslag;

-          Clientondersteunen.

De werkgroep heeft voor 2017 een werkplan samengesteld.

De voortgang

In 2016 zijn er bij alle gemeenten vaan Nederland een enquête uitgezet over Werk en Inkomen. Hieruit is de voortgekomen de lokale monitor, die op 15 september 2016 te Amsterdam landelijk is gepresenteerd.

De werkgroep heeft hierna de monitor aan de wethouder van de gemeente ’s-Hertogenbosch overhandigd. De werkgroep heeft hierna een presentatie samengesteld, die op 10 januari 2017 bij de commissie FES is gepresenteerd.

De werkgroep is nu druk bezig om een plan van aanpak op te zetten “ Hoe nu verder “.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht