Tijdelijk spreekuur Helftheuvel vervalt

11 maart 2019
Het tijdelijk spreekuur bij de Helftheuvel vervalt. Dit was ingesteld tijdens de verbouwing van het Vakbondshuis aan het Emmaplein. Dit is nu gereed (per 11 maart 2019).   De inloopspreekuren en zijn weer op deze locatie, op de bekende tijden. Zie hiervoor, ook voor het maken van een afspraak op een ...
Lees dit bericht

Vanaf 12 maart weer op de 1e en 3e maandag van de maand Inloopspreekuur Emmaplein 4

titel van nieuwsbericht

Tijdelijk spreekuur Helftheuvel ...

11 maart 2019
Het tijdelijk spreekuur bij de Helftheuvel vervalt. Dit was ingesteld tijdens de verbouwing van het Vakbondshuis aan het Emmaplein. Dit is nu gereed (per 11 maart 2019).   De inloopspreekuren en zijn weer op deze locatie, op de bekende tijden. Zie hiervoor, ook voor het maken van een afspraak op een ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lokale Monitor in de regio

9 maart 2019
Afgelopen donderdag is de Lokale Monitor landelijk gepresenteerd in het Centraal Vakbondshuis Utrecht Zoals bekend heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch niet deelgenomen aan een landelijk FNV onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten. De gemeenten Heusden en Boxtel hebben wel deels antwoorden ingezonden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lokale FNV op gesprek bij wethouder ...

15 februari 2019
Kaderlid Hans Meis en bestuurder Paul Lempens hebben in een gesprek kennis gemaakt met wethouder Heijboer van de gemeente Vught. Deze wethouder heeft onder andere Sociale Zaken en Zorg (Participatiewet en Wmo) in haar pakket. Vught heeft enkele goede voorbeelden van sociaal beleid die we ook in andere ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Regio Den Bosch in actie voor een ...

31 januari 2019
Ook in de regio Den Bosch gaan kaderleden van Lokaal FNV, sectoren en Senioren actie voeren voor een goed pensioen. Er wordt geflyerd in de stad, dorpen en in bedrijven, er zijn actiebijeenkomsten en op 18 maart gaan we naar de regionale actie in Eindhoven.   Kijk voor informatie op https://www.fnv.nl/acties/wij-verdienen-een-goed-pensioen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Het FNV Vakbondshuis Emmaplein ...

11 december 2018
Het FNV vakbondshuis gaat verbouwen. Per 08-01-2019 sluit het vakbondshuis tijdelijk i.v.m. verbouwing op de dinsdagavonden is er tijdens de verbouwing een inloopspreekuur op Emmaplein 4 op de 4e verdieping. We verwachten rond 1 maart weer te kunnen openen, volg de site voor meer actuele informatie.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nota inkoop zorg aangeboden aan ...

5 november 2018
Lokaal FNV ’s-Hertogenbosch gebruikt inspreekrecht en bied checklist voor de gemeentelijke aanbesteding WMO aan de raad maandag 22 oktober. FNV bestuurder Paul Lempens heeft een presentatie gehouden over de Lokale Monitor van het FNV in de raadskamer van het stadhuis te ’s-Hertogenbosch aan de commissieleden WMO. Hij heeft onder andere benadrukt het belang van het meedoen en invullen van de checklist van het FNV. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Raadsleden willen deelname gemeente ...

17 oktober 2018
Raadsleden Fouad Kabbouti namens de fractie van de PvdA en Ans Lokhoff namens de fractie van de SP hebben het College van Burgemeester en Wethouders bevraagd over de deelname van de gemeente 's Hertogenbosch aan het beleidsonderzoek Lokale Monitor FNV 2018. De gemeente wil de vragen van FNV niet beantwoorden. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KickOff WTFlex: geanimeerde gesprekken ...

7 september 2018
Donderdag 6 september kwam een groep jongeren (en enkele oudere jongeren) bijeen in het Vakbondshuis. Zij gingen in op de uitnodiging voor de Bossche Kickoff Wtflex. Het gesprek ging over Flexwerk. Young and United-organiser Mathijs van Lisdonk leidde het gesprek tussen de vakbondsleden én niet-leden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

6 september: wtflex kickoff den ...

15 augustus 2018
  Op 6 september is de Bossche Kickoff Wtflex Bedoeld voor jongeren om te praten over hun ervaringen met flexwerk Vakbondshuis Den Bosch Emmaplein 4 Inloop 19.30 uur, start om 20 uur   Facebook-event:  https://m.facebook.com/events/2003948349625538   
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Het inloopspreekuur sluit tijdens ...

25 juni 2018
I.v.m vakantie zijn er geen FNV inloopspreekuren op maandag, dinsdag en donderdagavond in de periode van 23 juli t/m 12 augustus 2018. Spreekuren op afspraak gaan wel door. Wij wensen iedereen een prettige vakantie.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV wil verzilvering van verkiezingsbeloften ...

12 april 2018
Een van de politieke partijen die deelnam aan het FNV debat in Den Bosch, heeft haar belofte stand gedaan door de fracties in de raad voorstellen te doen. Het betreft drie concept-moties en twee concept-brieven. Deze gaan over strafkortingen en de beslissingstermijn in de bijstand, de bouw van levensloopbestendige ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Toezeggingen over sociaal beleid ...

13 maart 2018
Op 12 maart organiseerde FNV een tweede verkiezingsdebat voor de overige partijen die deelnemen aan de raadsverkiezingen in Den Bosch. Aan het debat namen deel Knillis, Lokaal Liberaal, Bosch Belang, Gewoon gedreven en 50plus. In het vakbondshuis aan het Emmaplein werden naast stellingen over zorg, wonen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

12 maart: Debat in het vakbondshuis ...

9 maart 2018
Na een debat met de grotere partijen (CDA SP GL PvdA D66) die reageerden op de plannen van vakbond FNV, organiseert de bond een tweede debat waarvoor de overige partijen zijn uitgenodigd. Dit debat vindt plaats op maandag 12 maart in het vakbondshuis aan Emmaplein 4 in Den Bosch om 19.30 uur (inloop ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kijk het grote FNV-debat terug

1 maart 2018
Op youtube is het debat van 27 februari met de grote politieke partijen terug te kijken.   YouTube is een website voor het uploaden, bekijken en delen van videofilms door gebruikers.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV organiseert tweede debat in ...

28 februari 2018
Na een geslaagd debat met de partijen die reageerden op de plannen van FNV, organiseert vakbond FNV een tweede debat met de overige partijen. Dit debat vindt plaats op maandag 12 maart in het vakbondshuis aan Emmaplein 4 in Den Bosch om 19.30 uur. Evenals in het eerste debat op 27 februari, zullen de ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV-debat in de Helftheuvel geslaagd; ...

28 februari 2018
In sociaal cultureel centrum De Helftheuvel organiseerde Lokaal FNV ’s Hertogenbosch. Na een welkomstwoord van voorzitter Frans van Oss en een inleiding van landelijk penningmeester Coen van der Veer leidde Hans Horsten het gesprek met de lokale politici. Aan de hand van stellingen over Ouderenzorg en ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Reacties politieke partijen op ...

28 februari 2018
Wij hebben van 7 partijen een reactie ontvangen op het 10-puntenplan van de FNV: SP, GL, Bosch Belang, VVD, CDA, PvdA en D66. De SP is het op alle 10 punten eens met de FNV en heeft deze punten ook opgenomen in het verkiezingsprogramma. Bosch Belang heeft de vraag over opname in programma niet beantwoord. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV organiseert verkiezingsdebat ...

14 februari 2018
De gemeente is verantwoordelijk voor steeds meer belangrijke taken: de jeugdzorg, ouderenzorg, ondersteuning van mensen bij het vinden van werk en de verstrekking van uitkeringen. Maar ook in als opdrachtgever speelt de gemeente een grote rol: in de bouw of het vervoer is het de gemeente die kaders stelt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Save the Date: 27 februari verkiezingsdebat ...

5 januari 2018
Op dinsdagavond 27 februari organiseert FNV 's Hertogenbosch een verkiezingsbijeenkomst in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. De verkiezingen in de gemeente Den Bosch zijn op 21 maart 2018. De locatie en opzet wordt enkele weken voor de 27e bekendgemaakt aan de deelnemers, leden en overige geïnteresseerden. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

10x beter voor een sociale gemeente: ...

1 november 2017
Op 21 maart 2018 zijn er weer Gemeenteraadverkiezingen. Onze werkgroep Lokaal FNV ‘s-Hertogenbosch heeft een 10 puntenplan samengesteld met FNV voorstellen voor een sociaal beleid in de gemeente ‘s-Hertogenbosch om onder de aandacht te brengen van de politieke partijen in ‘s-Hertogenbosch. Alle partijen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilerende FNV-leden worden in ...

1 oktober 2017
In november zullen onze jubilarissen weer gehuldigd worden. Onze werkgroep Jubilarissen is druk in de weer ook dit jaar weer alles in goede banen te leiden en dat is een hele klus, maar heel belangrijk om onze 25-, 40-, 50- en 60-jarige jubilarissen en ja zelfs de mensen die al 70 jaar lid zijn in het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lokaal FNV werkt samen met Senioren ...

1 september 2017
De samenwerking met onze senioren is opgepakt en loopt. Twee bestuursleden van de seniorengroep in De Meierij en ’s Hertogenbosch schuiven aan bij onze bestuursvergaderingen. Er zal altijd een overlap zijn bij themabijeenkomsten en de werkgroep Sociaal Beleid die zich bezighoudt met de gemeente. Daarom ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bent u kaderlid in een FNV-sector? ...

1 augustus 2017
Lokaal FNV ‘s-Hertogenbosch hoort een afspiegeling te zijn van alle sectoren, die samenwerken in onze regio. Werkt u in een van de sectoren in onze regio en wilt u mee een bijdrage leveren? Neem dan contact met ons op of kom kennismaken door het bijwonen van een vergadering. Of neem persoonlijk contact ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Welkom in het Vakbondshuis ’s Hertogenbosch ...

1 juni 2017
Zoals jullie weten zijn we sinds 2 jaar een grote Vakbond FNV en hebben we als Vakbond een VAKBONDSHUIS waar alle leden terechtkunnen met vragen: Het adres: Emmaplein 4 ‘s-Hertogenbosch Daar worden ook onze spreekuren voor Werk en Inkomen gehouden. Je kunt FNV bellen voor een afspraak: tel. 088 – 368 ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Welkom bij Lokaal FNV 's Hertogenbosch ...

2 februari 2017
Dit is een bericht uit het nieuwsarchief van Lokaal FNV 's Hertogenbosch en bevat (mogelijk) inmiddels verouderde informatie.   Het  bestuur van Lokaal FNV ’s-Hertogenbosch heeft tijdelijk een jaar als interim bestuur gefunctioneerd en zijn op 8 maart 2016, na verkiezingen, definitief van start gegaan. De ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Werkgroep Politieke Beïnvloeding ...

2 februari 2017
De werkgroep wil het sociaal lokaal beleid, aan de hand van de lokale monitor 2016, van de gemeente ’s-Hertogenbosch kritisch volgen, lobbyen en invloed uitoefenen aan de hand van het FNV beleid op: o   Werk   (Monitor 2016); https://lokaalfnv.nl/media/49802/rapport-lokale-monitor-2016_gewhrdr.pdf o ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Presentatie aan Raadscommissie

10 januari 2017
Op 10 januari 2017 heeft de werkgroep Politieke Beïnvloeding van Lokaal FNV 's Hertogenbosch bij de raadscommissie FES een presentatie gehouden over de Lokale Monitor 2016. Hier is uit voortgekomen dat de gemeente 's Hertogenbosch op verschillende indicatoren er slecht is uitgekomen. De werkgroep gaat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Geslaagde jubileumvieringen in ...

1 december 2016
Lokaal FNV 's Hertogenbosch heeft in de maanden oktober en november van 2016, verdeeld over 5 avonden, de jubilarissen gehuldigd die 25-40-50-60-70 jaar lid waren van hun vakbond. De jubilarissen met partners werden op deze avonden vanaf 17.30 uur ontvangen in ontmoetingscentrum De Huif te Sint-Michielsgestel. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Overhandiging Rapport Lokale Monitor ...

22 september 2016
Op donderdag 22 september 2016 heeft wethouder Huib van Olden (CDA) het rapport Lokale Monitor FNV 2016 in ontvangst genomen. Het rapport werd overhandigd door Henk Wijnen van de werkgroep Politieke Beïnvloeding van FNV Lokaal 's Hertogenbosch. De wethouder heeft beloofd een schriftelijke reactie te ...
Lees dit bericht