's-Hertogenbosch

Welkom

actueel

Spreekuur

agenda

Laatste nieuwsberichten

titel van nieuwsbericht

Nota inkoop zorg aangeboden aan ...

5 november 2018
Lokaal FNV ’s-Hertogenbosch gebruikt inspreekrecht en bied checklist voor de gemeentelijke aanbesteding WMO aan de raad maandag 22 oktober. FNV bestuurder Paul Lempens heeft een presentatie gehouden over de Lokale Monitor van het FNV in de raadskamer van het stadhuis te ’s-Hertogenbosch aan de commissieleden WMO. Hij heeft onder andere benadrukt het belang van het meedoen en invullen van de checklist van het FNV. De uitkomst ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Raadsleden willen deelname gemeente ...

17 oktober 2018
Raadsleden Fouad Kabbouti namens de fractie van de PvdA en Ans Lokhoff namens de fractie van de SP hebben het College van Burgemeester en Wethouders bevraagd over de deelname van de gemeente 's Hertogenbosch aan het beleidsonderzoek Lokale Monitor FNV 2018. De gemeente wil de vragen van FNV niet beantwoorden. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

KickOff WTFlex: geanimeerde gesprekken ...

7 september 2018
Donderdag 6 september kwam een groep jongeren (en enkele oudere jongeren) bijeen in het Vakbondshuis. Zij gingen in op de uitnodiging voor de Bossche Kickoff Wtflex. Het gesprek ging over Flexwerk. Young and United-organiser Mathijs van Lisdonk leidde het gesprek tussen de vakbondsleden én niet-leden ...
Lees dit bericht