EEN GOED PENSIOENIS EEN KWESTIEVAN FATSOEN!

EEN GOED PENSIOENIS EEN KWESTIEVAN FATSOEN!

13 mrt 2019 - Webredactie

EEN GOED PENSIOENIS EEN KWESTIEVAN FATSOEN!

SLUIT JE AAN, STA OP EN STEM!VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND

18 maart landelijke actiedag – 20 maart verkiezingen

De FNV maakt zich hard voor een socialer Nederland, waarin de welvaart eerlijker wordt verdeeld. In een rijk land als het onze verdient iedereen een goed pensioen. Het is niet meer dan fatsoenlijk dat mensen in gezondheid en met zekerheid van inkomen kunnen genieten van hun oude dag. Helaas is dat nu niet het geval. Werknemers met zware beroepen of mensen die werken in nachtdiensten weten niet of zij wel kunnen doorwerken tot hun AOW-leeftijd. Er zijn grote groepen ouderen die kunnen moeilijk rondkomen van hun AOW en een klein pensioentje. En veel ZZP-ers en flexwerkers kunnen niet sparen voor hun oude dag. Een zekere toekomst voor iedereen is mogelijk, als meer mensen met ons meedoen. STA OP VOOR EEN GOED PENSIOEN: 18 MAART LANDELIJKE ACTIEDAG. De bonden hebben met het kabinet onderhandeld over een goed pensioen. Maar het kabinet luistert liever naar wat aandeelhouders en mulitinationals willen. Het lukte dus niet om goede afspraken te maken. Sinds het vastlopen van de onderhandelingen, zijn we begonnen om acties voor te bereiden. Want alleen samen kunnen we er voor zorgen dat er een goed pensioen komt. Daarom houden we op maandag 18 maart een landelijke actiedag. De actiedag wordt een combinatie van acties in tal van sectoren en bedrijven in het hele land. Doe mee op 18 maart en zorg ervoor dat je collega’s ook meedoen! Starttijd registratie voor stakers via site. Kijk op goedpensioen.nu voor alle actiebijeenkomsten, meer informatie en aanmelden

 

LEEUWARDEN 11.30 - 14.00 uur (inloop vanaf 11.00 uur)Locatie:Wilhelminaplein

Met demonstratieve mars en vanuit verschillende plaatsen zet FNV Busvervoer in.

 

GRONINGEN 11.30 - 14.00 uur (inloop vanaf 11.00 uur)Locatie:Grote Markt

Met demonstratieve mars en vanuit verschillende plaatsen zet FNV Busvervoer in.

 

STEM VOOR EEN SOCIALER NEDERLAND. Door dit kabinet groeit de ongelijkheid. Wij kunnen dit samen veranderen. Want op 20 maart kiezen wij. Dan zijn de Provinciale Statenverkiezingen. We mogen dan stemmen over wie onze provincie gaat besturen. Maar je hebt dan als kiezer de macht om niet alleen jouw provincie, maar heel Nederland socialer te maken. Want eigenlijk stemmen we 20 maart ook wie er in de Eerste Kamer komen te zitten. De Eerste Kamer moet wetten goedkeuren en heeft de macht om wetten van het kabinet tegen te houden. Nu heeft het kabinet nog een krappe meerderheid van 1 zetel in de Eerste Kamer. Dat kunnen we 20 maart veranderen! Ga daarom stemmen op 20 maart en kies voor een socialer Nederland. Samen veranderen we de Eerste Kamer, samen veranderen we de regels en samen maken we Nederland socialer.WAAROM JE NU IN ACTIE MOET KOMEN. In een land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat betekent:1. Direct bevriezen van de AOW-leeftijd en afschaffen RVU-boete. De snelle stijging van de AOW-leeftijd en de 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting zijn onhoudbaar. Geen boete (RVU) op eerder stoppen met werken.2. Indexatie: De financiële spelregels en rekenregels moeten worden aangepast, waardoor indexering van de pensioenopbouw voor werkenden en het inkomen van gepensioneerden mogelijk wordt en kortingen bij veel fondsen kunnen worden voorkomen. Er mogen geen pech- en gelukgeneraties ontstaan door aanpassingen van het pensioenstelsel. Mogelijke negatieve gevolgen van een overgang naar een nieuw stelsel moeten direct en voldoende worden gecompenseerd.3. Een goed pensioen voor iedereen:Alle werkenden moeten in staat zijn om een goed pensioen op te bouwen, dus ook zzp’ers en mensen met een onzeker contract. Het is onacceptabel dat veel jongeren nu niet of nauwelijks pensioen opbouwen. Deze eisen zijn aan elkaar verbonden: het één kan niet zonder het ander. De vakbonden maken één vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepteren. We hebben er in de onderhandelingen van afgelopen jaren álles aan gedaan om tot goede afspraken te komen. Maar het kabinet kwam niet verder dan boterzachte onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Géén structurele oplossingen om eerder te kunnen stoppen als je zwaar werk hebt en géén antwoord op de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, géén zicht op indexatie en ook géén heldere afspraken om iedereen pensioen op te laten bouwen. Onze eisen zijn heel redelijk. En daar knokken we dan ook voor, samen met zo veel mogelijk mensen die dat ook vinden.

EEN GOED PENSIOEN IS EEN KWESTIE VAN FATSOEN
SLUIT JE AAN VOOR EEN GOED PENSIOEN EN EEN SOCIALER NEDERLAND

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht