Klimaat en eerlijk delen

Klimaat en eerlijk delen

03 mrt 2019 - Webredactie

Klimaat en eerlijk delen

Vervuiling gaat ten koste van de mensen. Vooral de gewone mensen die niet kunnen vluchten in dure huizen die in schone omgevingen staan. Vervuilende industrie staat niet in villa wijken maar wel in buurten waar de gewone mensen wonen. Villawijken liggen niet naast snelwegen. Een goed klimaat is van belang van gewone mensen.

Het idee dat Nederland vooroploopt in het schoon maken en houden van lucht, water en grond is weerlegd door Jaap van Duyn in de Telegraaf. In Nederland wordt per inwoner meer CO2 uitgestoten dan in Duitsland (10%), België (35%), Verenigd Koninkrijk (75%), Frankrijk (110%). Gemiddeld is de CO2-uitstoot in de EU met 18% gedaald en in Nederland maar met 7%. Het is een grove misvatting dat Nederland het beste jongetje van de klas wil spelen. Wij behoren tot de slechtste jongetjes van de klas.

Of een schoner Nederland wordt bereikt door de afkondiging dat wij van het gas af moeten, is voor mij zeer de vraag. Gas is de schoonste fossiele brandstof. Er ligt een leidingnet in Nederland dat zijn weerga niet kent. Dat in een korte tijd aan de kant schuiven lijkt mij niet goed. Welk ander land heeft de doelstelling totaal van het gas af?

De hamvraag is wie gaat het schoner maken van Nederland betalen. De indruk is dat de gewone Nederlander de kosten gaat betalen. De VVD doorgaans de kampioen voor de rijken, stelt zich plotseling op als verdediger van de gewone Nederlander. Echter niet door de kosten eerlijk te verdelen maar door het schoner maken van Nederland ter discussie te stellen. Deze opstelling is volgens mij het tegendeel van eerlijk delen. De Industrie zal ook moeten betalen. Ondanks dat de voorzitter van werkgeversorganisatie VNO dreigt met het verlies aan arbeidsplaatsen. Een ander geluid komt van een ondernemer die vindt dat er betaald moet worden voor CO2-uitstoot. Naast betalen door de Industrie zullen de lasten eerlijk verdeeld moeten worden. De rijken meer dan de niet rijken.

Wij hadden in Nederland centra voor omscholing. De voorlopers van het huidige UWV, hadden mogelijkheden tot betalen van omscholing. Dat alles is om zeep geholpen. Banen die verdwijnen, bijvoorbeeld door sluiting van kolencentrales, mogen niet afgewenteld worden op de werknemers. Er moeten fondsen komen waardoor werknemers omgeschoold kunnen worden. De centra voor omscholing zullen weer tot leven moeten worden gebracht. De voorstellen van vakbonden om scholingsgeld aan werknemers toe te kennen in plaats van aan werkgevers, zullen doorgevoerd moeten worden. De ervaring leert immers dat werkgevers, niet bereid zijn werknemers te scholen voor andere banen.

Een schoner Nederland is een belang van vooral de gewone Nederlander. De lasten zullen eerlijk verdeeld moeten worden. Industrie en rijken zullen meer moeten bijdragen dan de gewone man.

A.P. van Dijk, Drachten.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht