Bestuurs vergadering 20-02-19

Bestuurs vergadering 20-02-19

19 mrt 2019 - H Klinker

Bestuurs vergadering 20-02-19

Verslag van de vergadering Lokaal FNV Noord Groningen gehouden op 20 februari 2019 te Appingedam.

Aanwezig: Rieks (Voorzitter), Betsy FNV, Henk, Harrie, Cornelia en Henny (Notulist)

Aanwezig van FNV Seniore Noord Cor,Ton, Popko en Harmien.

Afwezig: Ziek Els, Bert (moeder is overleden.)

1. Welkom allemaal namens de voorzitter. Rieks zal contact opnemen met Els en Bert namens de groep.

2 Vaststelling Agenda. Geen bijzonderheden

3. Mededelingen. Rieks is bezig met (Win) een samenwerkingsverband. Wordt de volgende vergadering verder besproken. Voorstel diverse markten. Markt van 4 juni pinksterfeesten vervalt. De voorjaarsmarkt: beide groepen op 17 april wat gepland. Afspraak is dat alleen de Themadag Veilig om het huis (Politie en brandweer) van 2 – 4 uur gezamenlijk wordt. Voorjaarsmarkt gaat door tot 2 uur.

4. Ingekomen stukken. Mail Harms. Flyeren voor goed pensioen. Eshirley Harmsa heeft flyers FNV.

5. Verslag 16-1-2019. Sectorraad is beschikbaar.

6. Jubilarissen. Henk en Rieks 5 x 70 jaar thuisbezorgd. Er zijn 221 jubilaressen in 2019 . Allemaal in 1 keer bij de Bolder in Delfzijl uitnodigen? Wordt nagevraagd en er wordt bij de volgende vergadering weer aandacht aan besteed.

7. Lokale monitor. 7 maart presentatie te Utrecht. Loppersum heeft hieraan deelgenomen. Appingedam en Delfzijl niet. Volgens Betsy: Er zijn enige vorderingen in waarneembaar. Levensvatbaar bij 80 gemeenten en Berenschot enz. doet het ook. Gegevens na 7 maart beschikbaar. Lokaal APS vragen. Terugkoppeling 23-2-2019 bijeenkomst gemeente.

8. Huisvesting Lokaal. Brief besproken die namens beide groepen naar Gea moet worden verzonden. Brief gaat naar Gea. Betsy gaat het met Gea bespreken. Gaat om een vaste lokatie.

9. Themadag Flexwerk, ZZP Volgende vergadering bespreken wanneer dit wordt opgepakt.

10 Landelijke actiedag pensioenen 18 maart. Betsy heeft flyers verstrekt. Verder niet besproken

11 Vakbondshuis Groningen. Vakbondshuis zit niet meer aan de Leonard Springerlaan? Waar wel?

12 Sociaal Domein vh Sociale Raad. (WMO) De leden die naar de vergadering gaan zijn Cor, Popko en Harmien. Cor, Popko en Harmien lichten ons later in.

13 WVTTK 17-4-2019 Themadag wordt een gezamenlijke dag in de grote zaal van ASWA. Verzoek om op elk stuk de FNV logo te gebruiken.

14 Rondvraag Markten zie markten. Wie wat waar. Volgende vergadering graag doorgeven wanneer je kan.

15 Sluiting.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht