Bestuursleden gezocht!

Bestuursleden gezocht!

Wij zijn op zoek naar versterking van ons bestuur van het lokale netwerk Midden Rijnland: komt u ons helpen?

Het lokale netwerk Midden Rijnland

Sinds de samensmelting van de verschillende bonden binnen de FNV tot de grote landelijke FNV is vier jaar geleden, in 2016, het lokale netwerk Midden Rijnland opgericht. Het lokale netwerk behartigt de belangen van de leden in de gemeenten Alphen aan den Rijn, Kaag en Braassem en Nieuwkoop. Het huidige bestuur, gekozen in 2016, bestaat daarom ook uit een aantal actieve leden uit deze gemeenten.

Activiteiten

Het lokale netwerk Midden Rijnland heeft zich ten doel gesteld om in de drie gemeenten op te komen voor de belangen van de FNV leden, zowel individueel als collectief.

De individuele belangenbehartiging vindt plaats via inloopspreekuren, waarbij vragen over werk en inkomen voorgelegd kunnen worden aan een gecertificeerde vakbondsconsulent.

Op collectief vlak streeft het lokale netwerk er naar om de vakbondsmening zowel gemeentelijk als regionaal te laten klinken in diverse advies- en uitvoeringsorganen. Door samenwerking met andere lokale verenigingen en/of regionale samenwerkingsverbanden kan het lokale netwerk de belangen van haar leden beter vertegenwoordigen. Ook worden contacten met FNV leden in bedrijven onderhouden om te bepalen of het lokale netwerk daar nog extra ondersteuning kan bieden.

Het lokale netwerk Midden Rijnland organiseert tevens voor alle leden activiteiten en belegt bijeenkomsten. De afgelopen themabijeenkomsten, onder meer over pensioenen en over erfrecht, waren zeer interessant en goed bezocht. Daarnaast worden elk jaar jubilarissen gehuldigd.

 Vindt u het belangrijk dat de FNV lokaal actief is?

Om het lokale netwerk Midden Rijnland goed draaiende te houden, zijn bestuursleden en actieve leden nodig. We hebben al een aantal bestuursleden en actieve leden die helpen met de uitvoering, maar we zoeken nog enkele mensen om zich bij ons aan te sluiten. We vergaderen als bestuur zo’n 6 keer per jaar in het wijkcentrum Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn. Daarnaast zijn er werkgroepen die zich onder meer bezig houden met het organiseren van enkele themabijeenkomsten per jaar en met de jubilarishuldigingen. Tevens staan wij met een informatiekraam op lokale en regionale markten.

Is dit iets voor u?

Ervaring is goed, maar niet noodzakelijk. Meedenken, meepraten en meedoen is het allerbelangrijkste. De ervaring bouwt u vanzelf op.

Wilt u weten wat het lokale netwerk Midden Rijnland doet en/of wilt u zich inzetten voor (toekomstige) FNV leden, stuur dan een email naar: lokaalfnv.middenrijnland@vereniging.fnv.nl

U krijgt dan een persoonlijke uitnodiging om kennis te maken met het huidige bestuur en om met hen van gedachten te wisselen. Bij een grotere belangstelling zal een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd. Wij houden u hiervan op de hoogte.

 

Deel deze vacature

Reageer op deze vacature

Reageer op deze vacature

Meer Vacatures Overzicht

Belastinginvuller bij de belastingservice van de FNV

Belastinginvuller bij de belastingservice van de FNV

Belastinginvuller bij de belastingservice van de FNV in Alphen aan den Rijn
Vind je het leuk om de belastingaangifte en toeslagaanvragen in te vullen en daar anderen bij te helpen? Kun je goed uitleggen? Word dan invuller! Een specifieke vooropleiding is niet nodig. Wel moet je overweg kunnen met een computer, want het invullen gebeurt digitaal. Je werkt in het voorjaar ...
Bekijk deze vacature
Vakbondsconsulent 1e lijn

Vakbondsconsulent 1e lijn

Vakbondsconsulent 1e lijn
De Vakbondsconsulent 1e lijn verleent de eerste opvang bij (juridische) vragen van individuele leden van de FNV op de eigen werkvloer. Het gaat in dit geval specifiek om vragen over rechtspositie, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Doel van de functie Als 'bekend gezicht en aanspreekpunt binnen ...
Bekijk deze vacature