Informatiebijeenkomst "Laat geen geld liggen!!"

Van 23 januari 2020 19:00 tot 23 januari 2020 21:30

Informatiebijeenkomst "Laat geen geld liggen!!"

Op donderdagavond 23 januari 2020 organiseert Lokaal FNV Midden Rijnland een informatiebijeenkomst over de wijzigingen in het belastingstelsel 2020 en de huur- en zorgtoeslagen.

Wilt u hier meer over weten, kom dan naar onze informatiebijeenkomst.

DEZE BIJEENKOMST VINDT PLAATS OP:

  • DONDERDAG 23 JANUARI 2020,
  • BEGINT OM 19.30 UUR, EINDIGT OM 21:30 UUR (ZAAL OPEN VANAF 19.00 UUR)
  • EN WORDT GEHOUDEN IN HET WIJKCENTRUM KERK EN ZANEN, DE OUDE WERELD 57,    2408 NV ALPHEN AAN DEN RIJN.

Inleiding

Tijdens de informatiebijeenkomst komen onder meer de volgende onderwerpen ter sprake:

  • de ouderenkorting: deze wordt inkomensafhankelijk;
  • de inkomensafhankelijke combinatiekorting: deze gaat veranderen.

Verder komen ter sprake:

Huurtoeslag:

Er is een uitspraak geweest van de Hoge Raad waarbij is aangegeven dat burgers, die vanwege een (tijdelijk) hoger inkomen of vermogen hun subsidie of toeslag kwijt zijn, dit niet voor altijd kwijt behoeven te zijn. Voorheen was dat wel het geval.  Door deze uitspraak moet er jaarlijks opnieuw getoetst worden of iemand in aanmerking komt voor toeslag of niet.

Verder zal de huurtoeslag veranderen naar de huur die u betaalt en de hoogte van uw inkomen.

Zorgtoeslag:

Regelmatig komen we nog mensen tegen die recht hebben op zorgtoeslag.

Dit komt met name doordat de inkomensgrens voor de zorgtoeslag de afgelopen jaren is gestegen (2018: €35.996, 2019: €37.885). U kunt nog tot een jaar terug zorgtoeslag aanvragen.

Als u meer wilt weten over deze en andere wijzigingen of toeslagen en wat dat voor u betekent, dan bent u van harte welkom op onze informatiebijeenkomst.

Tamara Tamis, senior fiscaal adviseur van de FNV, zal u breed informeren over de veranderingen en spelregels die van belang zijn voor het invullen van uw belastingformulier. Zij zal eveneens trachten een antwoord te geven op al uw vragen.

En ook in de pauze zijn er belastingadviseurs die u graag te woord staan.                             

Aanmelden: Als u voornemens bent te komen naar deze avond, graag even een email sturen naar: Lokaalfnv.middenrijnland@vereniging.fnv.nl.

Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. Beschikt u niet over een computer en/of kunt u geen email sturen, dan bent u evengoed van harte welkom.

Deel deze Activiteit