Jubilarissenhuldiging 2019

Van 5 oktober 2019 16:30 tot 5 oktober 2019 20:30

Jubilarissenhuldiging 2019

We zijn natuurlijk blij met trouwe leden! Daarom geven we er graag aandacht aan aan je een lidmaatschapsjubileum bereikt.

Je ontvangt, afhankelijk van het aantal jaren lidmaatschap, als blijk van waardering, een (zilveren of gouden) speldje of broche. Leden die 75 of 80 jaar lid zijn ontvangen een speciaal geschenk. Als je een lidmaatschapsjubileum hebt bereikt, sturen we je daarover een brief.

Een jubileum vieren we bij 25, 40, 50, 60, 70 en 80 jaar lidmaatschap.

Het netwerk heeft dit jaar 190 jubilarissen, 99x25 jaar; 37x40 jaar; 36x50 jaar; 2x60 jaar; 5x70 jaar en een jubilaris is 80 jaar lid.

De Jubilarissenhuldigingsbijeenkomst zal op 5 oktober 2019 bij Van der Valk in Avifauna worden gehouden. Je ontvangt hiervoor vanzelf een uitnodiging.

Deel deze Activiteit