Actueel

titel van nieuwsbericht

Hoofdbrekens voor minister Wouter ...

24 februari 2018
Pensioendeal duurt eeuwigheid Door MARTIN VISSER EN LISE WITTEMAN 1 uur geleden in FINANCIEEL De pensioenherziening moet een pronkstuk van Rutte 3 worden. Vol ambitie werd ingezet op een akkoord met sociale partners ‘begin 2018’. Maar de tijd tikt weg en het blijft beangstigend stil. Niemand hakt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst over de Afschaffing ...

17 februari 2018
Beste collega’s van    FNV Maastricht en Heuvellanden, FNV Westelijke Mijnstreek en FNV Midden-Limburg,   Graag attendeer ik jullie op de Informatiebijeenkomst over de Afschaffing van de ANW-Compensatie, die ons netwerk op 21 februari aanstaande zal organiseren voor deelnemers in het Algemeen burgerlijk pensioenfonds. Wellicht zijn er ook ABP-deelnemers in jullie zorggebied hierin geïnteresseerd. We hebben Roel Zijlstra ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

21 maart 2018: kies sociaal

18 januari 2018
Op 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. Jij kiest dan welke kant de gemeente op moet. Kies sociaal, voor een menswaardige samenleving en echte banen. Jongeren, ouderen, zieken, mensen met een beperking, werkzoekenden, mensen in armoede, ze hebben een sociale gemeente harder ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

31 januari start er een spreekuur ...

16 januari 2018
Ook in Roermond kun je vanaf januari terecht met vragen over werk en inkomen. Het spreekuur wordt bemand door deskundige en FNV-gecertificeerde vakbondsvrijwilligers. Om de twee weken op woensdag is er spreekuur tussen 19.00 uur en 21.00 uur op het adres Keulsebaan 506 in Roermond. Let op: dit spreekuur ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Thema-avonden Belastingen.

11 januari 2018
Thema-avonden Belastingen. nodigt u en uw partner uit – voor een “Thema-avond” Inzicht in online aangifte belasting 2017. Belastingplan en aftrekposten en het invullen aangifte 2017. Wijzigingen belastingjaar 2018.   De heer Jan Noel is bereid gevonden om deze avond te verzorgen. Wij ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioenhervorming lijkt ver weg ...

11 december 2017
NB En die idiote rekenrente moet weg!  Of  10-jarig gemiddelde gerealiseerde rendementen of 4% vaste rekenrente weer terug!     Pensioenhervorming lijkt ver weg na uitspraken Elzinga Een breed gedragen advies van de SER over het pensioenstelsel zit er op korte termijn niet in. Die conclusie trok vakcentrale VCP gisteren, na een interview van FNV-pensioenbestuurder Tuur Elzinga in de Volkskrant. Het kabinet ziet het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV SENIOREN MIDDEN-LIMBURG

17 november 2017
FNV SENIOREN MIDDEN-LIMBURG heeft er 3 zeer geslaagde themamiddagen opzitten. Wij danken Rob en Karin van het brandweer veiligheidsteam, die op alle 3 de middagen aanwezig zijn geweest en de beide andere brandweermensen die op oproepbasis aanwezig zijn geweest voor hun inzet en zeer duidelijke uitleg inzake de brandveiligheid in en om huis, alsmede de demonstraties met rook en koolmonoxide melders al dan ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Geeft het UWV geen toestemming ...

14 november 2017
Geeft het UWV geen toestemming voor kaderwerk? Meld het! Diverse Kaderleden met een WW-uitkering blijken geen toestemming te krijgen van het UWV om vrijwilligerswerk uit te voeren bij de FNV. Dit is een gevolg van de Regeling vrijwilligerswerk.
De FNV vindt dit een aantasting van het recht om actief te worden bij een vereniging. Wij bestrijden dit daarom via de rechter en de politiek.
We roepen bestuurders ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Eindelijk reparatie WW en WGA

20 oktober 2017
Eindelijk reparatie WW en WGA 20-10-2017 Het was afgesproken in het Centraal Akkoord. Het was bevestigd in onze cao afspraken. De verslechtering van de WW en WGA (arbeidsongeschiktheid) door de overheid zou worden gerepareerd in de sectoren. Het gaat dan om reparatie van de duur en de opbouw van rechten. Over hoe die reparatie moest worden vormgegeven is in Den Haag eindeloos onderhandeld, maar eindelijk is het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pakketsorteerders Kolham behouden ...

18 oktober 2017
Pakketsorteerders Kolham behouden werk bij PostNL 11-10-2017 anne leenen In een dinsdagmiddag gesloten akkoord tussen de FNV en PostNL is afgesproken dat alle 40 sorteerders die via de gemeente Kolham bij PostNL worden ingezet, kunnen blijven. De pakketsorteerders kregen in september te horen dat zij mogelijk hun baan zouden verliezen. PostNL weigerde toen om garanties te geven over baanzekerheid.   Een belangrijk ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilaris huldiging Echt - Susteren. ...

14 oktober 2017
Huldiging jubilarissen FNV Lokaal Midden-Limburg in Maasbracht op 14 oktober 2017.   Zaterdagmiddag 14 oktober stroomden onze jubilarissen tegen 14 uur Zaal De Spil in Maasbracht binnen. Eenentwintig jubilarissen waaronder één dame, hadden zich aangemeld voor deze middag. Ze werden welkom geheten door onze voorzitter Thieu Knapen. Velen waren met hun partner aanwezig, wat maakte dat er een gezellige sfeer ontstond. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Toprendementen bij pensioenfondsen ...

9 oktober 2017
Toprendementen bij pensioenfondsen en toch gaat het “slecht”. zondag 8 oktober 2017 Thema's:  Blog 2016 Was een uitstekend beleggingsjaar voor de Nederlandse pensioenfondsen. Ze haalden in dat jaar een gemiddeld rendement van 10,2% op hun beleggingsportefeuille. Beste...
Het beste beleggingsresultaat was voor het pensioenfonds van Holland Casino, dat dit jaar is overgegaan naar algemeen pensioenfonds Stap. Het ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissen huldiging Leudal - ...

22 september 2017
Beste gasten en collega’s,   Vandaag zijn wij hier bij elkaar om een heugelijk feit met elkaar te vieren. Dit jaar zijn 120 FNV leden uit de gemeenten Leudal en Maasgouw minimaal 25 jaar lid, reden om hun jubileum te vieren. Maar ik wil me eerst aan u voorstellen: ik ben Pieter Beerens, kartrekker voor de huldiging van onze leden in de gemeenten Leudal en Maasgouw. Daarnaast ben ik de eerste secretaris van het bestuur ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Beste FNV Senior leden, regio Midden-Limburg ...

20 september 2017
Beste FNV Senior leden, regio Midden-Limburg,   Enige tijd geleden hebben wij u mogen aankondigen dat wij weer enkele thema middagen wilden organiseren speciaal voor Senioren. Na de reeds door u ontvangen uitnodiging voor de thema-avonden AOW en pensioenen, welke in samenwerking worden gehouden met FNV Lokaal Midden-Limburg, kondigen wij hierbij met enige trots aan de thema middagen, brandveiligheid in en om het huis. In ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissen huldiging Weert - ...

15 september 2017
Jubilarissen huldiging Weert - Nederweert 15 september 2017.                                                                                                                                     
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilaris huldiging in De Ster ...

9 september 2017
Toespraak huldiging Roermond 9 sept. 2017   Beste aanwezige, Wij zijn vandaag bij elkaar om een heugelijk feit met elkaar te vieren. Maar allereest wil ik mij aan u voorstellen ik ben Thieu Knapen de voorzitter van Lokaal FNV Netwerk Midden-Limburg.  En ik heet u namens het bestuur van harte welkom op deze dag waar wij het heugelijk feit gaan vieren dat u jubilaris bent va onze vakbond FNV. Dus beste jubilaris met ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Open brief namens de 27000 senioren ...

26 augustus 2017
Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV Rotterdam, 24 augustus 2017 Geachte heer Busker, beste Han, Momenteel bereiken ons vele berichten dat er afspraken gemaakt (gaan) worden tussen sociale partners over het Nederlandse pensioensysteem van de toekomst. Het sleutelbegrip ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bedankje voor het uitbrengen van ...

19 juli 2017
Graag wil ik mijn dank uitbrengen aan een ieder die tijdens de Sectorraad verkiezingen zijn of haar stem op mij heeft uitgebracht en daarmede zijn en haar vertrouwen aan mij heeft gegeven. Dankzij uw stem zal ik toetreden tot deze Sectorraad Senioren en ik zal daarin mijn uiterste best doen mijn verkiezingsbeloften ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bedankje voor het uitbrengen van ...

19 juli 2017
Beste FNV Senioren leden,   Ten eerste wil ik mijn oprechte gelukwensen uitspreken naar mijn collega bestuurder Jan van Wegberg voor zijn benoeming in de Sectorraad Senioren. Daarnaast dank ik al die leden die hun stem en hun vertrouwen aan mij hebben gegeven, helaas kom ik enkele stemmen te kort ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Brief aan het kabinet

15 juli 2017
Postadres  Postbus 9208, 3506 GE Utrecht   Minister-president M. Rutte Postbus 20001 2500 EA DEN HAAG   Vice Minister-president L.F. Asscher De leden van de Vaste commissie voor Sociale Zaken in de Tweede Kamer der Staten Generaal De leden van de Vaste commissie voor Financiën in de Tweede ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

“Laurens Plum, voorzitter FNV senioren ...

9 juli 2017
Beste leden,   Wij willen jullie graag informeren over de stand van zaken van een mogelijk advies van de SER over een nieuw pensioencontract. Tijdens interne bijeenkomsten met bestuursleden en het ledenparlement hebben wij samen vastgesteld dat er behoefte is aan meer berekeningen en aanvullende ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Actiecomité Westrom

7 juli 2017
Actiecomité Westrom Iedere dag worden medewerkers van SW-bedrijf Westrom, die gedetacheerd zijn bij Prio Verve, blootgesteld aan slechte werkomstandigheden en intimidatie. Het actiecomité Westrom heeft in samenspraak met FNV Overheid een petitie opgesteld. Het is de bedoeling dat deze petitie door zoveel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV Senioren Midden Limburg de ...

23 juni 2017
Op dinsdag 20 en woensdag 21 juni heeft FNV Senioren Midden Limburg de themamiddagen “hou je hersenen gezond” gehouden in resp. Maasbracht en Weert. Beide dagen zijn door circa 50 bondsleden bezocht, m.a.w. zo’n 100 senior leden weten nu wat te doen om je hersenen gezond te houden. De presentatrice ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verkiezingen voor de FNV Sectorraad ...

16 juni 2017
Beste FNV Senioren leden,   Zoals ongetwijfeld bij u bekend, zijn er binnenkort verkiezingen voor de FNV Sectorraad Senioren. Namens uw eigen afdeling, FNV Senioren Midden Limburg zijn er twee kandidaten voor deze sectorraad, nl. Laurens Plum, voorzitter van FNV Senioren Midden Limburg en Jan van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Herdenk jij mee op Workers' Memorial ...

11 april 2017
Herdenk jij mee op Workers' Memorial Day? 10-04-2017 Dagelijks sterven er wereldwijd 6.300 mensen door een ongeluk op de werkvloer of een werkgerelateerde ziekte. In Nederland staat de teller op 11 werknemers per dag. Op 28 april 2017, tijdens Workers' Memorial Day (WMD), staat de internationale ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat foto's van de Thema-avond Erfrecht ...

11 april 2017
Een paar Foto's van gisterenavond 10 april tijdens de thema-avond van FNV Midden Limburg in samenwerking met Van Hecke Houben notarissen over Erfrecht. Het was een zeer geslaagde avond 146 mensen waren op deze avond aanwezig. Ook onze dank aan Café-zaal de Ster in Maasniel zij en ook wij hadden ongeveer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Lees FNV Magazine nr. 1 online

8 maart 2017
Lees FNV Magazine nr. 1 online    http://www.bouw.fnv-magazine.nl/201701 IN DIT NUMMER, Recensie: de zorgrobot - ‘Lepeltje-lepeltje liggen met de robot is af te raden’ Nooit te oud om… te leren lezen en schrijven. Kies jij voor Echte banen, zorg en zekerheid? Vul onze Standpuntenvergelijker in! Actrice ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Thorn, Dhr. Peter Peeters is 80 ...

12 januari 2017
Thorn, Tachtig jaar lid van de vakbond: een unicum Geboren en getogen in Thorn, maar de laatste jaren woont hij in Wessem. Peter Peeters heeft het er best naar de zin, al blijft Thorn natuurlijk in zijn bloed zitten. Hij is 93 jaren jong, vlot van de tongriem gesneden al begint de leeftijd wel zijn ...
Lees dit bericht