Dagelijks Bestuur heeft 5 leden

titel van nieuwsbericht

Verkiezingen Lokaal FNV

7 november 2016
In 2017 wil Lokaal FNV sterk voor de dag komen. Daarom zijn er in november en december bestuursverkiezingen in verschillende regio's. Jouw stem is goud waard! Kom langs, breng je stem uit en steun de lokale vakbondskracht. Op woensdag 9 november 2016 vonden de verkiezingen plaats in "De Veste" te Gouda. Gekozen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Abva Kabo FNV MiddenHolland wordt ...

19 mei 2016
Het huidige afdelingsbestuur AKF Midden Holland wordt het voorlopige bestuur van FNV Senioren Midden-Holland. Het blijft onderdeel van Lokaal FNV Midden-Holland in Gouda. In het najaar 2016 komen er verkiezingen. P.S.: Tot eind 2017 blijven wij in dit vakbondshuis met onze aktiviteiten.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hulp bij aangifte 2015

5 februari 2016
Ook in Gouda wordt er hulp geboden zoals jaarlijks gebruikelijk is. Telefonisch aanmelden via 06- 286 274 86 op dinsdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur of een afspraak maken op dinsdagavond van  19.00 uur tot 20.00 uur via 0182 559 553 !
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Meldpunt Zorg

16 januari 2016
Voor Gouda, Waddinxveen en de Krimpenerwaard heeft de SP een meldpunt ingesteld. Voor uw klachten of vragen over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is het  bedoeld: 06 330 13750
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Meldpunt Wajong

14 december 2015
FNV Meldpunt Wajong herbeoordeling is in de lucht. De komende vier jaren beoordeelt het UWV 240.000 Wajongers. De FNV wil dat dit zorgvuldig gebeurt. Wat zijn jouw ervaringen ?     Klik op HERBEOORDELING (FNV Uitkeringsgerechtigden)
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bij Cyclus wordt gereorganiseerd ...

10 december 2015
Medewerkers van Cyclus kwamen op woensdagavond 9 december 2015 in Gouda in aktie. Zij voerden aktie bij het Huis van de Stad tegen het dreigende schrappen van banen in het beheer van het openbaar gebied. Dat betekent onder meer kleine wegreparaties, groenonderhoud, rioolbeheer, bediening van bruggen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Restyling Gildenburg 4

22 oktober 2015
Gisteravond is de Abvakabo FNV-huisstijl van de ruiten verwijderd. Een frisse nieuwe FNV-look komt er voor terug.   Hier worden de inloopsspreekuren gehouden op maandagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur en op dinsdagavond vanaf 19.00 uur. Ook de Belastingservice maakt gebruik van dit pand.   Inloopspreekuren ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Middagbijeenkomst in "de Veste" ...

16 oktober 2015
Op vrijdagmiddag 16 oktober 2015 was de grote zaal van "de Veste" in Gouda goed gevuld. FNV-bestuur Cor de Beurs (sector Zorg) hield een helder en boeiend betoog over 8 streken  van de gemeenten inzake de "Wet Maatschappelijke Ondersteuning" en met name de maatwerk-thuiszorg. Tip: GITHA
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

"Huldiging in zalencentrum de Brug" ...

5 oktober 2015
Zaterdag 3 oktober was het weer zover. In "De Brug" in Reeuwijk vond onze jaarlijkse huldiging van trouwe leden plaats. Er waren ruim 50 jubilarissen uit Midden-Holland aanwezig, waaronder twee mannen, die 70 jaar vakbondslid zijn. Er waren er 8, die 60 jaar lid zijn; 4 die 50 jaar lid zijn; 19 die ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Oproep aan de Goudse Raad

17 september 2015
Het Goudse College van Burgemeester en Wethouders is voornemens om een deel van het budget voor het minimabeleid in te zetten om de extra bezuinigingen te compenseren. Dit gaat ten koste van het Goudse minimabeleid. Dit zijn echter geoormerkte gelden. Het FNV Netwerk Midden-Holland roept de frakties ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Oprichtingsvergadering maandagavond ...

17 september 2015
Op maandagavond 2 november 2015 wordt het eerste Dagelijks Bestuur van Netwerk Midden-Holland door haar leden gekozen. De coördinatiegroep stelt voor te kiezen voor Peter van Eijk als voorzitter, Frans van Wees als secretaris en Leen Kleijweg als penningmeester. Kandidaten kunnen zich tot uiterlijk vrijdag ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Terugblik op 2014

15 juni 2015
Op woensdag 17 juni kijkt de oude afdeling Midden Holland van de voormalige ABVAKABO FNV terug. Tijdens deze Algemene Ledenvergadering bespreken wij het  jaarverslag 2014 en rapporteert  de kascontrollecommissie. De plannen voor 2015 worden toegelicht.
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Regionaal Netwerkoverleg

8 april 2015
Op woensdagavond 8 april komen vertegenwoordigers van de Netwerken uit Alphen aan den Rijn, Delft, Gouda en Leiden in Gouda bijeen voor de periodieke informatie-uitwisseling.   Zie ook WERKPLAN MIDDEN HOLLAND
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kaderbijeenkomst 25 februari 2015 ...

26 februari 2015
Ook kaderleden uit Lekkerkerk (gemeente Krimpenerwaard) en Waddinxveen bezochten de voorlichtingsbijeenkomst over het Netwerk Midden Holland in Gouda. 2015 is een overgangsjaar om meer kaderleden uit Midden Holland te betrekken bij ons Netwerk.  
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Voorlopig bestuur Netwerk Midden ...

26 februari 2015
Op woensdag 25 februari 2015 was er regionaal overleg met de FNV-kaderleden uit Gouda, Waddinxveen, Bodegraven en gemeente Krimpenerwaard. We hebben Peter van Eijk als voorzitter, Frans van Wees als secretaris en Leen Kleijweg als penningmeester in het interim-bestuur. Eerder is er al een werkplan 2015 ...
Lees dit bericht