Tilburg, hier had jij kunnen staan

Tilburg, hier had jij kunnen staan

10 apr 2019 - Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid

Tilburg, hier had jij kunnen staan

De gemeente Tilburg heeft niet meegedaan met de Lokale Monitor 2018……

De FNV komt landelijk en lokaal op voor een sociaal gemeentelijk beleid. Elke twee jaar verricht de FNV een grootschalig vergelijkend onderzoek naar het sociaal beleid van gemeenten in Nederland: de ‘Lokale Monitor’. Kortgeleden is het rapport over het jaar 2018 uitgekomen. Het onderzoek richt zich op de belangrijke onderwerpen Werk, Inkomen en Zorg. Het gaat hierbij vooral om de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Aan de orde komen in het rapport vragen zoals:

  • Hoe helpt de gemeente bijstandsgerechtigden aan een echte baan?
  • Hoe bejegent de gemeente werkzoekenden hierbij?
  • Wat doet de gemeente voor werkzoekenden met een handicap?
  • Hoe sociaal is het minima- en armoedebeleid?
  • Hoe toegankelijk zijn de gemeentelijke zorgvoorzieningen?

 

De gemeente heeft aangegeven niet mee te willen doen aan de Lokale Monitor, ‘omdat we twee jaar geleden ook niet hebben meegedaan’……, tja….

 

Omliggende gemeenten hebben wel deelgenomen aan het onderzoek

Dongen, Goirle en Hilvarenbeek hebben wel meegedaan aan het onderzoek. Met deze gemeenten zijn we constructief in gesprek over :

De resultaten van het gemeentelijk beleid

De visie van de FNV en belanghebbenden op deze uitkomsten

Hoe trekken we gezamenlijk op om het gemeentelijk beleid nog socialer te maken?

Hoe houden we de komende tijd met elkaar de vinger aan de pols?

 

Gemiste kans….

We vinden het meer dan jammer, eerlijk gezegd een gemiste kans dat de gemeente Tilburg zichzelf en haar inwoners de antwoorden op de hierboven gestelde vragen ontzegt.

De bedoeling van de Lokale Monitor is juist dat gemeenten, wij allen van elkaar (willen) leren….., om zo te komen tot een zo’n optimaal mogelijk sociale gemeente!

Gelukkig hebben we recent kunnen vernemen dat de gemeente actief gaat inzetten op het helpen van 50 gezinnen die met meerdere problemen te kampen hebben. Samen met 8 andere gemeenten in de regio gaat hieraan gewerkt worden, een hele goede zaak. Ook dat was interessante informatie geweest voor de Lokale monitor.

Piet Colpaart, voorzitter Werkgroep Lokaal Sociaal Beleid FNV

Ingezonden brief, verzonden naar media op 9-4-2019

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht