Harie Franssen - contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

Harie Franssen

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

Harie Franssen

- sociale verworvenheden zijn een groot goed en deze moeten streng bewaakt worden

Deel deze vrijwilliger