Over lokaal FNV

Wat doen we?

Sluit je aan

Activiteitenkalender Senioren

Lokaal nieuws

titel van nieuwsbericht

Geharmoniseerde Wajongwet

2 augustus 2020
In mei 2020 heeft de Eerste Kamer de geharmoniseerde Wajongwet aangenomen. Dankzij forse inspanningen en acties van de FNV en andere partijen, is de inkomensschade voor de nu werkende Wajongers enigszins verminderd. Dat neemt niet weg dat de FNV tegenstander blijft van deze wet. De vereenvoudiging die ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Belastingservice FNV weer open

26 juli 2020
Beste leden, Je belastingaangifte 2019 nog niet gedaan? Je kunt weer terecht bij de Belastingservice van de FNV. Ben je lid, dan is deze service gratis. Vakbondshuis Maastricht Heuvelland, Avenue Ceramique 241 - Maastricht MAAK AFSPRAAK  Een afspraak maken kan vanaf heden tot 24 augustus via Internet. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Bezoek Jubliarissen 2020

12 juli 2020
Een afvaardiging van ons netwerk huldigde op woensdag 8 juli en donderdag 9 juli jl. een aantal bijzondere jubilarissen. De heer F.J.G Groneschild uit Gulpen 70-jarig lid van de FNV.  De heer H. Erkenbosch uit Bunde, 75 jaar lid. De heer C.N. Goossens uit Maastricht, 75 jaar lid. De heer T. Roumans ...
Lees dit bericht

Mensen en activiteiten van Lokaal FNV

Huub Esten

Huub Esten

contactpersoon gemeente Maastricht, secretaris, bestuurslid

- strijdvaardig voor een sterke vakbond, een krachtige en strijdbare FNV, afbraak sociaal zekerheidsstelsel stoppen
Steven   Schneemann

Steven Schneemann

contactpersoon gemeente Maastricht, voorzitter, bestuurslid

organiseren netwerk lokaal, stimuleren en ondersteunen van onze leden, beïnvloeding gemeentelijk sociaal beleid
Nico Hermans

Nico Hermans

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

belangrijke inbreng vanuit voormalig Bondgenoten, beleidsbeïnvloeding en lobbyen
Rob Jansen

Rob Jansen

contactpersoon gemeente Meerssen, penningmeester, bestuurslid

promoten zichtbare FNV, ledengroei stimuleren, goede samenwerking netwerken
Louis Roumans

Louis Roumans

contactpersoon gemeente Meerssen, plv. penningmeester, bestuurslid

- een verbinding vormen tussen leden en maatschappelijke organisaties
Hanneke Bres

Hanneke Bres

contactpersoon gemeente Eijsden-Margraten, bestuurslid

iedereen betrekken, passend loonbeleid, opkomen voor inkomen van de ouderen
Wim Verstappen

Wim Verstappen

bestuurslid

contactpersoon communicatie en innovatie
Willy Aarts

Willy Aarts

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

promotie, ledenwerving, ledenbehoud, zichtbaarheid lokaal fnv, organisatie ledenbijeenkomsten
Anton van der Zandt

Anton van der Zandt

Contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

armoedebestrijding, gemeentelijke beïnvloeding, uitkeringen wajong
Johan Stassen

Johan Stassen

contactpersoon gemeente Maastricht, bestuurslid

samenwerken binnen bestuur, uitstraling FNV Senioren, leden laten meebeslissen inzake beleid FNV
Gitta Backer

Gitta Backer

bestuurder Netwerk Lokaal FNV

ondersteuning lokale netwerken
Henk Tabbers

Henk Tabbers

contactpersoon gemeente Valkenburg aan de Geul, plv. secretaris, bestuurslid

goede belangenbehartiging, jubilaris en thema bijeenkomsten begeleiden, contact uitbouw met gemeente