Willy Hoppenbrouwers - Plv. Voorzitter & lid senioren Lokaal FNV Maasland

Willy Hoppenbrouwers

Plv. Voorzitter & lid senioren Lokaal FNV Maasland

Willy Hoppenbrouwers

Willy is Plv. voorzitter en betrokken bij de sector Senioren van de FNV, begeleider keukentafel gesprekken. Werkgroepen collectieve belangen behartiging senioren, individuele belangen behartiging en het spreekuur.

Deel deze vrijwilliger