Oprichting Lokaal FNV Lingewaard

02 dec 2017 - Peter Peeters

Oprichting Lokaal FNV Lingewaard

In 2015 hebben een aantal actieve kaderleden van de FNV het initiatief genomen en een lokale FNV afdeling opgericht. Nadat zij in 2015 een eerste themabijeenkomst over de Participatiewet hadden georganiseerd, hebben zij zich georganiseerd in een coördinatiegroep en een werkgroep bestuur. Hierin werd verder gewerkt aan vorm en inhoud geven van de lokale vakbondskracht, de lokale afdeling Lokaal FNV Lingewaard.

Vakbondskracht in de buurt.
De FNV is (nog steeds) de grootste vakbond van Nederland. Maar de FNV is ook vernieuwd. Per 1 januari 2015 zijn de grootste bonden Abvakabo FNV, FNV Bondgenoten en FNV Bouw samen met de FNV-centrale gefuseerd.
Door de fusie en vernieuwing behartigen we de belangen van honderdduizenden werknemers in diverse sectoren, werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden nu nog beter. Vele leden zijn zelf betrokken en actief in bedrijven en instellingen, maar ook in de gemeenten. Ook lokaal zijn de plaatselijke afdelingen tot één lokaal FNV netwerk samengegaan willen we in de gemeenten veel zichtbaarder worden.

Lokale vakbondskracht: belangrijker dan ooit!
Vanaf 2015 hebben de gemeenten nieuwe taken rondom zorg en werkgelegenheid. Iedere gemeente vult deze op eigen wijze in en moet het daarbij doen met veel minder geld. Vooral werkzoekende, uitkerings-gerechtigde, arbeidsgehandicapte en zorgafhankelijke burgers zijn afhankelijk van gemeentelijk beleid. Ondanks de wat aantrekkende economie blijft de werkloosheid hoog en blijft het risico van werkloosheid dreigen. De bezuinigingen die de gemeente moeten doorvoeren leggen grote druk op de mensen die afhankelijk zijn van regelingen binnen het sociaal domein en de organisaties die het werk uitvoeren.

Lokaal netwerk.
Met steun van meer dan voldoende leden is het afgelopen jaar in Lingewaard ook een lokaal netwerk opgericht. Inmiddels is dit erkend door het hoofdbestuur onder de naam ‘Lokaal FNV Lingewaard’.
Het doel van het lokale netwerk is:
• In de gemeenten een sterk sociaal vakbondsgeluid laten horen,
• Gemeente bestuur- en raad kritisch volgen,
• Ons sterk maken voor een sociaal en rechtvaardig lokaal beleid.

Nadat er in de loop van 2016 een interim-bestuur werd gekozen, krijgt het volledige erkenning. Op 28 november 2017 heeft een eerste ledenvergadering plaats-gevonden, waarbij de leden hun steun uitgespraken om verder te gaan.
Nu werken de leden van het bestuur en de coördinatiegroep eraan om het netwerk verder vorm en inhoud te geven. De website is beschikbaar. We overleggen met netwerken in de omliggende gemeenten en de vakbondssectoren zoals senioren en uitkeringsgerechtigden. We staan open voor lokale organisaties die zich sterk maken voor een sociaal en rechtvaardig beleid. FNV leden die betrokken willen zijn
bij een nieuw, zichtbaar en sterk lokaal vakbondsnetwerk nodigen van harte uit om mee te doen.

Het nieuwe Lokale netwerk heeft de volgende kerntaken:
• Beïnvloedt het gemeentelijk beleid op gebied van zorg, werkgelegenheid en arbeidsgehandicapten, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden,
• Versterkt de binding met de leden door dicht bij de leden (lokaal) te staan,
• Organiseert themabijeenkomsten over actuele onderwerpen,
• Ondersteunt de individuele belangenbehartiging aan leden,
• Vergroot de bekendheid van de nieuwe FNV.

Het netwerk Lokaal FNV Lingewaard vertegenwoordigt bijna 3000 leden van de deelnemende bonden in Lingewaard.

Vanaf 28 november 2017 is in de afdeling Lokaal FNV Lingewaard het bestuur officieel gekozen en zullen de taken vervullen die nodig zijn om de leden van dienst te zijn.

Voor informatie en contact:
Bent geïnteresseerd of voelt u zich aangesproken door Lokaal FNV Lingewaard, kunt U contact opnemen met:

Voorzitter:  Harry Olsthoorn 

Secretaris:  Arma Rutjes 

Penningmeester: Theo Vermaas

Verslaglegging:   Arma Rutjes 

Informatie: afdlingewaard@vereniging.fnv.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

2 reacties

Dorien Ederveem schreef op 12-07-2018

Beste Harry. Mag ik je email adres vanwege massage op maandagavond 16-7-2018 gr dorien Ederveen

Harry Olsthoorn schreef op 05-11-2017

Ik mis reacties mensen laat wat van uzelf horen ook uw stem is belangrijk.