PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk

PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk

13 sep 2017 - Peter Francissen

PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk

undefined

PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk

Om het lokaalfnv meer bekendheid te geven zijn we gestart met interviews voor de lokale omroep landvancuik. De lokale omroep verzorgt de techniek e.d. en ook de interviewer/presentator. Dit stuk wordt aangeboden aan de omroep, van hieruit verloopt de planning en programmering van de uitzendingen. In de radiogesprekken gaan we eerst iets vertellen over de positie van de vakbond in vroegere tijden. Het eerste interview was 12 september, het tweede interview is geprogrammeerd voor de 2e dinsdag in oktober, dan zal een sociaal historicus zijn relaas doen.

- Waarvoor kon men bij de vakbond terecht? - Hoe was het ledental ? - Welke functie bekleedde de bond binnen de maatschappij? - Ziet u veel verschillen met de huidige tijd? - Wat is de leukste herinnering die overgehouden hebt aan uw beginjaren bij de bond?

- Kunt en wilt u een mooi verhaal uit die tijd delen met ons? - Kunt en wilt u iets vertellen over de arbeidsverhoudingen uit uw beginjaren van uw ctieve loopbaan. 1. Wat waren de voordelen voor vakbondsleden? Wat waren nadelen? 2. Namen binnen de gemeenschap: dorp, straat, wijk vakbondsleden een speciale plaats in? 3.

Was de bond eigenlijk een soort gilde? Het overleg met Ramon Hakvoort als presentator is leidend in de programmering. Uitgangspunt is het gesprek van Henk Siroen en Peter Francissen hebben gehad voor de radio. De vakbond dient terug te keren in de haarvaten van de samenleving.

In de tot stand koming van de serie gesprekken, een onderverdeling in verleden, heden en toekomst. De vragen worden gesteld aan bondsleden van het eerst uur hier uit de regio. Uit de middengroep dienen nog een drietal mensen gevonden te worden, evenals uit de groep jongeren. Bij voorkeur een mix van mannen en vrouwen. Als u interesse heeft om deel te nemen, neem contact op met Peter Francissen, info@peterfrancissen.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht