Acties zijn elders in Nederland in voorbereiding

15 aug 2017 - H. Esten/P. Francissen

Acties zijn elders in Nederland in voorbereiding

Momenteel worden in ons land acties voorbereid ter redding van ons pensioenstelsel. De sectorraad FNV Senioren is tot de conclusie gekomen dat de huidige voorstellen vanuit de SER de doodsteek zijn voor ons beste pensioenstelsel. De miljarden kostende voorstellen en (schijn)oplossingen brengen ons geen steek verder in ONZE terechte eis: EEN GOED EN GEÏNDEXEERD PENSIOEN. De sectorraad FNV Senioren is unaniem tot de volgende conclusie gekomen. •

Ons huidige pensioenstelsel is het beste ter wereld, jarenlang opgebouwd door de sociale partners in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg. • De terecht geconstateerde problemen met de pensioenopbouw van ZZP-ers en flexers kunnen makkelijk worden opgelost binnen het huidige stelsel. • Het loslaten van de doorsneepremie veroorzaakt zoveel uitvoeringsproblemen en zoveel ontzettend hoge transitiekosten ten laste van de pensioenvermogens dat dit geen zinnige oplossing is voor een niet urgent probleem • Het echte probleem namelijk dat de pensioenaanspraken en -uitkeringen nu al 10 jaar niet zijn geïndexeerd en soms zelfs gekort, dient met de hoogste prioriteit aangepakt te worden wil het vertrouwen in het pensioenstelsel weer terugkeren •

De oplossing van dit probleem is de huidige rekenrentesystematiek, die geen enkele relatie heeft met de daadwerkelijke prestaties van de pensioenfondsen, onmiddellijk af te schaffen. • Hiervoor in de plaats een rekenrentesystematiek te hanteren die wel een heldere relatie heeft met de prestaties van de pensioenfondsen, namelijk de gerealiseerde rendementen van de afgelopen 10 jaren, prudent bepaald, en uitgaan van voortschrijdende jaargemiddelden; pensioenrendement is jaarlijks te bepalen bij de opstelling van de jaarrekening, gecontroleerd door verantwoordingsorgaan, accountant, actuaris en DNB (kan het nog secuurder!?) • De pensioenvermogens van de pensioenfondsen zijn zo immens hoog dat financiering van indexatie en inhaalindexatie geen enkel probleem zijn; de financiering van de latere pensioenuitkeringen zijn eveneens gezekerd; de demagogie en de publieke framing over het in gevaar zijn van de toekomstige uitkeringen zijn volledig ongefundeerd.

De Sectorraad FNV Senioren concludeert dat polderen alleen niet meer voldoende is, dat levert onvoldoende herkenbare resultaten op en voorkomt de verslechteringen in ons pensioenstelsel niet. De FNV dient het onderhandelen met een eigen eisenpakket gepaard te laten gaan met de OPBOUW VAN VAKBONDSMACHT OM ONZE EISEN KRACHT BIJ TE ZETTEN EN DE VERDERE DE AFBRAAK VAN ONS BESTE PENSIOENSTELSEL TE VOORKOMEN. Inmiddels wordt door het Sectorbestuur Senioren de oprichting van een centraal actiecomité voorbereid. Dat comité zal straks sturing geven aan de diverse actievormen, waarbij de regionale en lokale actiecomité’s zullen ondersteunen en uitvoeren. Het is daarom van belang dat jullie nu al in de netwerken, groepen en sectoren deze stukken bespreken en al tot besluitvorming komen om die actiecomité’s te gaan oprichten. Het is dan fantastisch als er bij de instelling van het centrale actiecomité al een groot aantal regionale en actiecomité’s gevormd en gereed zijn om de FNV-acties tot behoud van ons beste pensioenstelsel te ondersteunen. ZONDER VAKBONDSMACHT GAAT DIT NIET LUKKEN, DUS TOON ECHTE VAKBONDSINZET EN BESLUIT TOT OPRICHTING VAN ACTIECOMITÉ’S IN JULLIE NETWERK, SECTOR EN/OF GROEP. Indien gewenst kan op jullie vergadering door de initiatiefnemers om ons pensioen te redden nadere tekst en uitleg gegeven worden via presentaties. Neem daarvoor contact op met een van onderstaande personen • Jan Ilsink • Jo Vaessen • Jack Snijders • Huub Esten Zij regelen dan een presentatie op jullie vergadering Dus de opzet is: OPBOUW VAN VAKBONDSMACHT OM DE AFBRAAK VAN ONS BESTE PENSIOENSTELSEL TE VOORKOMEN. HET IS NU OF NOOIT EN WE WILLEN TOCH NIET WEER 10 JAAR ONZE PENSIOENEN GEKORT OF NIET-GEINDEXEERD HEBBEN! DUS DAAROM: KOM IN ACTIE EN DOE MEE AAN DE ACTIVITEITEN OM ONS PENSIOEN, ONS GELD TE BESCHERMEN TEGEN DIEFSTAL! Strijdbare groeten, Huub Esten mede namens Jan Ilsink, Jo Vaessen en Jack Snijders Frederikbastion 43 6217 LM Maastricht Tel.043 3112203 06 22434176 Email h.esten@kpnmail.nl NB En die idiote rekenrente moet weg! Of 10-jarig gemiddelde gerealiseerde rend

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht