wat houden we allemaal over, is het allemaal zo zoals het voorgeschilderd wordt

15 aug 2017 - Peter Francissen

wat houden we allemaal over, is het allemaal zo zoals het voorgeschilderd wordt

05 juli 2017 Aan Coen van der Veer Committee on Workerscapital (CWC), Tuur Elzinga pensioenen, LP commissies Pensioenen- en CWC en Ledenparlement. Betreft: private equity (shark)- en hedgefund investeringen en het toezicht via CWC. Sinds medio 2015 nà de niet alleen opzienbarende maar ook spraakmakende uitzendingen Zwarte Zwanen van televisiemaker Cees Grimbergen (Omroep Max) is daaropvolgend nà een financiële FNV injectie van bijna €2.000.000 (voor 4 jaar) FNV in het door ITUC geïnitieerde project CWC gestapt.

Deze CWC tak is een initiatief van FNV en Zweedse vakbweging LO. Uit de terug te halen stukken blijkt dat de oorspronkelijke insteek, toezien op het beleggen van werknemersgelden tbv de oudedagsvoorziening onderbelicht is gebleven en blijft. In de laatste vergadering van het Ledenparlement heeft indiener van de motie van 19 september 2015 gevraagd wat de status is van deze motie. De dossierhouder CWC is Coen van der Veer (en nà het vertrek van Heerts, voorlopig voorzitter CWC). Tuur Elzinga is vanwege dossier pensioenen gelieerd aan CWC. De actualiteit, 2 grote krantenartikelen in NRC en Volkskrant leren dat er nog steeds praktijken plaatsvinden die als onoirbaar aangemerkt kunnen worden. In het NRC-interview (23 juni ‘17) met Peter Borgdorff, directeur pensioenfonds Zorg en Welzijn, wordt duidelijk dat FNV weinig tot geen invloed heeft op de beleggingen van PFZW. Directeur Borgdorff heeft het voor het zeggen, níét het PFZW-bestuur waarin FNV met twee leden zitting heeft. Ook de Pensioenraad, met tien FNV-ers, lijkt niets te vertellen te hebben. Of in ieder geval doen ze er alles aan om die invloed goed te verbergen! Maar er is meer. Directeur Borgdorff weet zijn diverse functies niet te scheiden. Zo is hij presidentcommissaris van KAS Bank, dat met administratie en advies voor de pensioenwereld € 130 miljoen omzet haalt. Borgdorff ontving in 2015 voor deze bijbaan €55.000 en in 2016 €63.000 (*1).

Van PFZW ontving Borgdorff in (*2) 2016 een salaris van €263.000, twee procent meer dan in 2015. Vast onderdeel van dit Balkenende-norm overschrijdende inkomen is een pensioenvoorziening in 2015 van €25.000(!!) en in 2016 van €26.000(!!) (*2) Het is een detail maar: de PFZW-pensioenen zitten al vele jaren op de nullijn!! Directeur Borgdorff ziet zijn bijbaan niet als belangenverstrengeling, wat volgens de !1 Code Pensioenfondsen verboden is. In de pensioenwereld haalt pensioen”goeroe” Borgdorff de klanten voor KAS Bank binnen. 4Real géén belangenverstrengeling? Een voorbeeld van een controversiële investering. PFZW investeert in het Amerikaanse bedrijf Mylan dat spierverslappers maakt. Niet alleen voor operatietafel-doeleinden maar wordt/werd ook gebruikt in Amerika bij executies van ter dood veroordeelden. Peter Borgdorff en PFZW protesteerden tegen dit gebruik. Een geruststellende gedachte voor de ter dood veroordeelde gedetineerden “on dead row” het pensioenfonds PFZW participeert niet als belanghebbende in executies: iig is tegen gebruik van het middel dat door Mylan wordt geproduceerd geprotesteerd! Maar hoe oprecht is die opstelling van PZFW? Nog een voorbeeld van hoe directeur PFZW zijn beleggingsportfolio probeert te rechtvaardigen: Borgdorff is uit de tabaksindustrie weggegaan niet omdat ‘roken perse slecht is’ maar vanwege slavernij en de rookverslaving die gecreëerd wordt. Is hier sprake van oprechte argumentatie of bakt de ooit als bakker opgeleide Borgdorff ze hier wel erg bruin? Zo investeert het pensioenfonds PFZW nog steeds in Private Equity-investeerders en hedgefondsen die vaak uit zijn op het leegroven van bedrijven.

Een recent voorbeeld uit de Volkskrant (24 juni). Het betreft de teloorgang van gasmeterfabriek Instromet in Silvolde (inmiddels bekend als Elster-Instromet). Het bedrijf werd in 2006 verkocht aan CVC Capital Partners een (‘shark') Equity fonds, waarin PFZW en ABP honderden miljoenen geïnvesteerd hebben. In 2012 werd het bedrijf doorverkocht aan de Engelse durfinvesteerder Melrose, waarin zowel PFZW en ABP geïnvesteerd hebben. De nieuwe eigenaren sneden steeds opnieuw in de oorspronkelijke 125 banen. CVC sloopte 60 banen, de Engelse durfinvesteerder Melrose nog eens 30 banen. Ze verdwenen naar andere landen of werden gewoon geschrapt. Nu is het bedrijf(je) in handen van het Amerikaanse Honeywell. De laatste banen gaan nu naar Mainz (Duitsland). De fabriek gaat dit jaar nog gesloten worden. Van de 125 werknemers zijn er nog een circa 25 over. Het personeel? Dat mag nog even knokken om een goed sociaal plan te krijgen. Al dan niet met een FNV bestuurder! Ironie van dit voorbeeld? CVC Capital Partners dat de werkgelegenheid in Silvolde om zeep hielp. Zeker is dat ABP en PFZW (Borgdorff) voor honderden miljoenen in CVC Capital Partners hebben geïnvesteerd.

Die investering doen de twee fondsen via het in Amsterdam gevestigde Alpinvest! Voor de meer (of nog een keer) geïnteresseerden is het aan te bevelen de rol van Alpinvest als ‘sluis’ van pensioenmiljarden in Zwarte Zwanen 1 en 2 maar ook zeker deel 6 (nog eens) te bekijken. !2 Ook het pensioenfonds van de media PNO was via Melrose, het andere Private Equity fonds betrokken bij de ondergang van Instromet. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe onze pensioengelden nog steeds een weg vinden naar niet door ons gewenste investeringen en waar Committee on Workerscapital (CWC) voor ons op toe moet zien. De in september 2015 aangenomen motie in het FNV-ledenparlement en de brief van Gijs van Dijk (FNV) aan alle Nederlandse pensioenfondsen van 28 januari 2016 rechtvaardigen vragen en antwoorden. Van Dijk, inmiddels 2e Kamerlid voor de PvdA, na de uitwassen rond V&D en Sun Capital behandeld te hebben schrijft hij: ‘De FNV wil daarom dat pensioenfondsen niet in deze Private Equity-fondsen beleggen.’ De rendementsbelangen van onze pensioenfondsen zijn soms strijdig met vakbondsverantwoordelijkheden, moraliteit en 'governance'. Daar zijn vele voorbeelden van bekend. Een bekende is ook het verhaal van ABP en PFZW die meer dan 250 miljoen rendement maakten op de koop en verkoop van Intertrust, Nederlands grootste trustbedrijf, gespecialiseerd in belastingontwijking. Ook deze transactie verliep via Alpinvest. Een parlementaire commissie die op 5 juli 2017 een onderzoeksrapport openbaar heeft gemaakt naar de mores in de “wondere wereld” van belastingontduiking en – ontwijking. Highlights: de wet wordt onvoldoende gevolgd en van moreel besef en maatschappelijke verantwoordelijkheid is een in de trust-wereld nog te ontwikkelen eigenschap. Wat gaan we hier als FNV aan doen? We ontvangen dan wel jaarlijks uit de pensioenwereld vanwege FNV betrokkenheid €2.500.000 (deel 6 Zwarte Zwanen) maar dat betekent niet dat we zwijgen of onszelf zoet houden met het CWC project! In navolging van de vraag van de indiener van de motie tijdens de rondvraag in de LP vergadering van 17 juni 2017: “wat gebeurt er met de uitvoering van de motie “19 september 2015”? Daarenboven ná 2 jaar (non?)investering: Is de investering van bijna €2 miljoen plus de extra gevraagde €500k het waard (geweest) of zijn wij van FNV het “bovenvermogen” geweest om een nutteloze organisatie te financieren? €500k in CSR4Real (voorlopige werknaam) waarbij “for real” in Engels cynisch jargon betekent of iets wel serieus genomen moet worden wanneer het uitgangspunt is dat CSR4Real iets moet gaan doen in het adviseren van door Nederlandse en Zweedse werknemers ingelegde pensioengelden. !3 De vraag die ik het ledenparlement voorleg: wat gaan we aan deze grote vakbondsdilemma’s doen? En hoe houden wij de financiële wereld die met óns geld bezig is, in toom? Herman de Haas À titre personnel *1 Jaarverslag Kas Bank 2016 pag.144. *2 Jaarverslag PFZW 2016 pagina 159. !4

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht