de vakbond is er voor iedereen

16 aug 2017 - Miek Winterink/Petr Francissen

de vakbond is er voor iedereen

Wat onze leden moeten weten.

 

"Het is natuurlijk fantastisch dat je aan de formatietafel wordt uitgenodigd om namens de werkenden te spreken, echter de sectoren senioren (zeventien LP-zetels) én uitkeringsgerechtigden (vijf LP-zetels) verdienen het, zoals LP-lid Herman de Haas reeds aanhaalde, om ook door hun FNV-voorzitter te worden vertegenwoordigd.

 

Een aanpassing van onderstaand bericht, waarin je aangeeft ook de sectoren senioren én uitkeringsgerechtigden te vertegenwoordigen zie ik zielsgraag per ommegaande tegemoet".

 

 

Beste ledenparlementsleden en plaatsvervangende leden, Zoals jullie wellicht via de media hebben vernomen ben ik uitgenodigd om namens de werkenden in gesprek te gaan aan de formatietafel.

Net als bij de vorige kabinetsformaties heeft de informateur sociale partners uitgenodigd om te praten over werk en inkomen, de onderwerpen waar wij ook over gaan. Het gesprek zal gaan over de uitdagingen op de arbeidsmarkt zoals doorgeslagen flexibilisering, AOW, ontslagbescherming, pensioenen en loondoorbetaling bij ziekte.

Hans de Boer zal de werkgevers vertegenwoordigen en ik zal namens de werkenden met informateur Zalm en de fractievoorzitters van de formerende partijen in gesprek gaan. De agenda en standpunten van de FNV zijn bij hen natuurlijk al bekend, deze hebben wij hen eerder ook per brief toegestuurd. Ook de agenda van werkgevers is bij de formatietafel bekend en de verschillen zijn groot. Maar sociale partners hebben ook gezamenlijke belangen en zijn zoals altijd een belangrijke partij voor een nieuwe regering. Tijdens het gesprek zullen wij met name de gezamenlijke belangen om de arbeidsmarkt te verbeteren bespreken. Mochten er naar aanleiding van dit gesprek vervolgstappen of belangrijke ontwikkelingen zijn dan kom ik daarover uiteraard bij jullie terug.

 

Met vriendelijke groet, Han Busker VOORZITTER

  

 

 

FNV reactie op cijfers CPB economische groei: meer loon; ongelijkheid verkleinen

FNV voorzitter Han Busker: ‘Mooi dat het economisch zo goed gaat en dat steeds meer mensen werk hebben. Dat moet resulteren in meer echte banen. Werknemers moeten ook een groter gedeelte van de winstkoek krijgen in de vorm van goede loonverhogingen. Onze boodschap aan het kabinet is dat de koopkrachtverbetering eerlijker moet; het kan niet zo zijn dat hogere inkomens er het meeste op vooruit gaan. Daarnaast moeten ook gepensioneerden en mensen met een uitkering erop vooruit gaan. De overheid moet investeren in eerlijk stoppen met werken, in ons eigen AOW plan dus.'

 

Hgr. Tuur Elzinga

 

Met 'namens alle werkenden' bedoelde Han 'alle drie organisaties van weekenden' omdat hij ook namens CNV en VCP met de formateur sprak.

Natuurlijk heeft hij daar ook de belangen van de uitkeringsgerechtigden en de senioren behartigd. Zojuist is - na zijn gesprek met Zalm - onderstaand persbericht verzonden:

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht