FNV’ers botsen over verkiezing nieuw bestuur en toekomstplannen

01 mei 2017 - Johan Leupen FD/ Economie en politiek

FNV’ers botsen over verkiezing nieuw bestuur en toekomstplannen

FNV’ers botsen over verkiezing nieuw bestuur en toekomstplannen Binnen de grootste vakbond FNV is strijd ontstaan over de aanstaande verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur. De zittende bestuurders Ruud Kuin en Mariëtte Patijn hebben kritiek over zichzelf afgeroepen door zich samen met drie andere kandidaten te presenteren als 'dreamteam' voor de komende termijn. Hun ‘blok van vijf' probeert kritische buitenstaanders te weren uit de top en de race te kapen, klinkt de kritiek uit de achterban. De vijf presenteren zich als brengers van rust na een reeks verlammende interne ruzies, en als verenigd front tegenover kabinet en werkgevers. ‘Wij hebben een team nodig dat eensgezind is over de koers (…) dat elkaar vertrouwt en aanvult’, stellen ze in een pamflet dat sinds begin april rondgaat onder leden.

Naast oudgedienden Kuin en Patijn staan relatieve nieuwkomers Masja Zwart, Tuur Elzinga en Zakaria Boufangacha op de voorkeurslijst. Radicale koerswijziging Het machtsblok heeft kwaad bloed gezet bij andere kanshebbers en in het FNV-ledenparlement, het orgaan dat op 11 mei een nieuw bestuur moet kiezen. Een aantal parlementsleden vindt de voorkeurscoalitie ondemocratisch, en ziet een poging om kritische geluiden uit de achterban de kop in te drukken. Op Facebook regent het kritiek wegens de ‘gecoördineerde uitsluiting’ en ‘voorgekookte’verkiezingen. Een groep landelijke bestuurders wil de bestuurswissel aangrijpen om een radicale koerswijziging te forceren.

Zij azen op meerdere bestuurszetels, en propageren een vakbeweging die veel minder genegen is om te polderen en nationale akkoorden te sluiten met werkgeverslobby VNO-NCW en kabinet. Werkgevers volgen de ontwikkelingen bij de FNV dan ook met grote belangstelling. ‘Het beeld is ontstaan van een bond die telkens wordt ingepakt in Den Haag’, zei één van de alternatieve kandidaten, landelijk bestuurder FNV Vervoer Roel Berghuis in januari tegenover het FD. De bond verspeelt volgens hem krediet van leden en riskeert leegloop door ‘verslechteringen te legitimeren’ in overlegorganen als de Sociaal-Economische Raad. De vakbeweging zou al veel te veel concessies hebben gedaan op terreinen als pensioen en het ontslagrecht, bijvoorbeeld in het Sociaal Akkoord van 2013. Het initiatief van de zittende leden Patijn en Kuin lijkt erop gericht om dergelijke grote koerswijzigingen te voorkomen. De vakbond wil er zelf niet al te veel over kwijt.

'Het is verkiezingstijd bij de FNV, en dit soort dingen horen daar gewoon bij. Er valt in ieder geval iets te kiezen', aldus een woordvoerder. Impasse Mocht de radicale flank erin slagen serieuze invloed te verwerven in het bestuur, dan komt het landelijke sociaal overleg in de SER en de Stichting van de Arbeid zo goed als zeker op een lager pitje. De overtuiging van Berghuis en de zijnen is dat er met de beïnvloeding en correctie van Haags beleid nauwelijks iets te halen valt voor de achterban, en dat de vakbond radicaal moet kiezen voor strijd op de werkvloer. Het overlegmodel verkeerde toch al in een impasse: werknemers en werkgevers werden het na jaren overleg niet eens over pensioenhervorming. De politiek lijkt nu het voortouw te gaan nemen. En afgelopen week legden de vakbonden het polderoverleg zelfs helemaal plat, toen werkgevers terug leken te komen op hun belofte om het derde WW-jaar te repareren voor ouderen. De FNV-top kreeg vorig jaar ook al kritiek te verduren over de wijze waarop die de opvolging van voorzitter Ton Heerts organiseerde: de bond leek overvallen door diens vervroegde vertrek en moest het tien maanden zonder roerganger stellen. Er was niemand om interne ruzies te beslechten en een koers uit te zetten. Daarna schoof de bond alleen Han Busker naar voren als kandidaat, zodat er voor de leden niets te kiezen viel.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Herman van de Weem schreef op 11-07-2017

Als senioren a 475.000 leden dragen wij als ouderen nog altijd 3,8 miljoen euro per maand dus 45,6 miljoen euro per jaar bij. triest te lezen wat deze vereniging presteerde! Walgelijk al die ruzies! Denk er over als "kaderlid" maar op te zeggen. Club bestaat uit km declareren vlaai eten pilsje drinken en ruzie maken. Wie doet hier wat aan. Een teleurgesteld lid