LokaalFNV en politieke beinvloeding in de regio

10 apr 2017 - Paul Lempens/Peter Francissen

LokaalFNV en politieke beinvloeding in de regio

 
De belangenhartiger richting lokale politiek
 
 
De FNV is de belangenbehartiger van onze leden en van iedereen die nog geen lid is. Ook richting de gemeenten. Er is veel geld en macht naar de lokale politiek gegaan. Daarom zetten wij ons Lokaal volop in voor het sociaal beleid op werk inkomen zorg en sociaal aanbesteden. Richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zetten wij ons er voor in om het beleid meer sociaal te krijgen.
 
FNV heeft meer leden dan alle politieke partijen bij elkaar. Wij zijn niet gebonden aan een partij, dus onafhankelijk. Overal merken we dat we als vakbond met een goede opstelling respect krijgen, serieus worden genomen, en invloed en macht hebben. Dat gaan we lokaal ook verder opbouwen.
Waarbij we samenwerken met onze buurgemeenten en met de sectoren binnen de gemeenten en bijvoorbeeld de cliëntenraden.
 
De bond is erg druk om samen met leden goede arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid te bevechten. ‘Koopkracht en echte banen’ noemen we dat. We willen de race naar beneden stoppen. Dus de trend keren dat het steeds maar slechter en slechter wordt. Niet alleen voor werkenden maar ook voor mensen die niet meer werken en met pensioen zijn.
Genoeg te doen dus.
 
Maar er is meer.
Want wat als je geen werk hebt, of niet kan werken, of aangepast werk nodig hebt.
Als je hulp nodig hebt of zorg vanwege je beperking of omdat je oud bent en niet op familie kan rekenen.
Over veel van die dingen daar gaan sinds een paar jaar de gemeenten over.
Dus daar heeft Lokaal FNV ook een taak. Naast de hulp die we mensen individueel bieden op spreekuren en met de belastingservice, naast de voorlichtingsavonden en naast het eren van mensen die al lang lid van de bond zijn. Daar gaan we mee door.
 
FNV gaat de komende tijd beginnen met het leggen van contacten met de partijen.
Daarna punten opstellen en inbrengen voor de lokale verkiezingsprogramma’s.
We denken aan het organiseren van een debat met partijen in de regio rond de verkiezingen van maart 2018, zodat leden vragen kunnen stellen en een keuze kunnen maken.
FNV heeft een Lokale Monitor waarin je kan zien hoe de gemeenten scoren op enkele FNV punten, zoals verdringing, werken zonder loon, en armoedebeleid. Helaas heeft hier geen enkele gemeente in Land van Cuijk plus aan meegedaan, dus gaan we ook daar mee aan de slag.
Als er komend jaar belangrijke punten in de raden komen, dan zullen we onze mening laten horen.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht