Voorlichting FNV en verkiezingen

Voorlichting FNV en verkiezingen

09 mrt 2017 - Peter Francissen/Paul Lempens/ Johan Krol

Voorlichting FNV en verkiezingen

Paul Lempens, onze begeleidend bestuurder gaf een presentatie over Lokaal FNV op een themabijeenkomst in zaal De Bond in Cuijk op 8 maart. Eerst ging hij in op de vraag wat een vakbond is. Inmiddels is de FNV een grote bond met 1.2 miljoen leden. De leden zijn georganiseerd in sectoren en branches. Én in netwerken, zoals het lokale netwerk in Land van Cuijk plus. FNV Lokaal Land van Cuijk plus bestaat uit de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, Boekel (98.365 inwoners)en telt meer dan 4200 leden. Dat is 4,4% van de bevolking, meer dan twee keer zoveel als alle politieke partijen bij elkaar. Het bestuur van het netwerk wordt gekozen door de ledenvergadering.

De kerntaken van Lokaal FNV zijn:

1 Beïnvloeding van het gemeentelijk en regionaal sociaal beleid (werk-inkomen-zorg).

2 Ondersteuning van de spreekuren, belastingservice en andere individuele hulp en advies voor leden

3 Ledenbinding middels thema-bijeenkomsten en de jubilarishuldigingen

4 Promotie en ledenwerving, zoals op de Hiltho beurs in Horst.

Over Kerntaak 1, het invloed uitoefenen op het lokale sociale beleid, vertelt Paul wat meer op verzoek van de leden. Er gaat sinds enkele jaren veel geld en macht naar de gemeenten voor voor inwoners belangrijke zaken, zoals hulp bij het vinden van werk, aangepast werk voor arbeidsbeperkten, hulp bij het huishouden, jeugdzorg, vervoer en dergelijke. Ook bij sociaal aanbesteden zijn werknemers betrokken. Lokaal FNV sluit aan bij landelijke campagnes zoals Stop Werken zonder Loon en de 1 mei viering in Amsterdam. Een werkgroep volgt het lokale sociale beleid. Leden zijn welkom om deel te nemen. We gaan meedoen aan de Lokale Monitor Werk en Inkomen van FNV, en laten ons zien en horen richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Wanneer leden interesse hebben om actief te worden voor FNV in de regio, kunnen zij zich melden voor een gesprek bij een van de bestuursleden. Daarnaast gaf Lempens een toelichting op de stemhulp van FNV voor de a.s. Tweede Kamerverkiezingen. Alle informatie daarover vind u op www.kiesvoorechtebanen.nl

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht