Hoe komt de vakbond ooit weer terug in de haarvaten van de samenleving? Een begin van actie...

16 jan 2017 - Johan Leupen/Peter Francissen

Hoe komt de vakbond ooit weer terug in de haarvaten van de samenleving? Een begin van actie...

Grote onvrede binnen FNV over ‘gepolder zonder draagvlak’ Prominenten binnen de vakbond hekelen de Haagse akkoorden van de afgelopen jaren. De FNV moet volgens hen weer staan voor de achterban. De FNV is de afgelopen jaren meer en meer verworden tot een politieke partij, die losgezongen van zijn leden poldert in Den Haag en nationale mega-akkoorden afsluit zonder dat er draagvlak voor is bij de achterban.

De focus moet in 2017 weer verlegd worden naar de werkvloer en de strijd om goede arbeidsvoorwaarden en stevige cao’s. Alleen zo kan de vakbeweging dicht bij de werknemer blijven staan. Dat zeggen de landelijke bestuurders van de sectoren Vervoer, Metaal, en Gemeenten & Brandweer in gesprek met het FD. Boterzacht sociaal akkoord De discussie tussen bonden oftewel ‘sectoren’ en het dagelijks bestuur sluimerde de afgelopen jaren, maar laait weer op in de aanloop naar de verkiezing van een nieuwe algemeen bestuur in mei. Ook de meerjarige strategie wordt dan uitgezet. De onvrede van de FNV-bestuurders richt zich onder meer op het ‘boterzachte’ sociaal akkoord uit 2013. Bonden hebben toen grote verslechteringen geslikt, waaronder een lagere ontslagvergoeding voor werknemers en afbouw van de WW-duur.

Maar ze kregen er bitter weinig voor terug, zeggen de FNV-prominenten: er zijn de afgelopen jaren vele honderdduizenden vaste banen verdwenen en de kabinetsbelofte om flexwerk beter te reguleren is niet ingelost. Krediet verspeeld Er leeft ook verbolgenheid over de verhoging van de pensioenleeftijd. De FNV heeft die in 2011 verkocht aan zijn leden door te beloven dat zware beroepen zouden worden ontzien, maar dat is nooit gebeurd. ‘Het beeld is ontstaan van een bond die telkens wordt ingepakt in Den Haag’, zegt sectorleider Vervoer Roel Berghuis. ‘Een FNV die alleen maar bezig is de verliezen te beperken, en in het ergste geval verslechteringen legitimeert.’ ‘We hebben daar zo veel krediet mee verspeeld, dat ik me afvraag of we überhaupt nog wel dat soort grote deals moeten willen sluiten’, zegt Bert de Haas (Gemeenten & Brandweer). Opgelaaide tweestrijd Berghuis en zijn medestanders hebben de afgelopen weken een intern debat aangezwengeld over de toekomst van de vakbeweging. Ze willen terug naar een model waarbij de bonden meer budget en zeggenschap krijgen over hun eigen contributiegeld.

Berghuis en De Haas hebben zich kandidaat gesteld voor de verkiezing van een nieuw bestuur. Zij willen het aanhoudende ledenverlies van de bond een halt toeroepen door agenda weer meer van onderop te laten bepalen in plaats van bovenaf. Haagse afspraken worden omzeild Dat zou een grote verschuiving betekenen ten opzichte van de afgelopen jaren, waarin de bond juist meer en meer centralistisch werd aangestuurd na het samengaan van vier grote bonden in 2015. Het voorstel is controversieel, omdat er ook een stroming is binnen FNV die vreest dat de rol van de bond op het nationale toneel compleet uitgespeeld zal raken. FNV heeft nog altijd een belangrijke rol in Den Haag en moet die invloed nooit willen opgeven, benadrukt Jos Brocken, sectorleider Metaal. ‘Maar we lopen er wel tegenaan dat Haagse afspraken in de praktijk aan alle kanten omzeild worden. Werkgevers huren zzp’ers en arbeidsmigranten in, ze brengen werk naar het buitenland en spreken cao’s af met nepvakbonden. Daf, Scania, Draka, Schindler, Thyssen: de beslissingen worden stuk voor stuk ver weg genomen, op een heel ander speelveld. De vraag is: wordt het spel nog wel gespeeld op een manier waarbij wij erkend worden?’

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht