Vakbonden hekelen 'visieloos' werkgeversplan voor scholingsrugzak

18 jan 2017 - Johan Leupen • Economie & Politiek / Peter Francissen

Vakbonden hekelen 'visieloos' werkgeversplan voor scholingsrugzak

 De vakbonden FNV en CNV wijzen het werkgeversplan af om de transitievergoeding al tijdens de loopbaan van werknemers te gelde te maken en uit te geven aan scholing. Mariëtte Patijn, bestuurslid en cao-coördinator van de grootste vakbond FNV, spreekt van 'visieloze individualisering'. Werkgevers willen alleen maar goedkoper uit zijn en de mogelijkheid creëren om werknemers 'makkelijk aan de kant te schuiven wanneer dat uitkomt', stelt Patijn. CNV-voorzitter Maurice Limmen spreekt van een 'verkeerde boodschap'. Voorman Harry van de Kraats van de werkgeversorganisatie AWVN pleitte vanochtend in het FD voor een andere manier om de transitievergoeding te gebruiken, waarbij de overstap wordt gemaakt van een gouden handdruk aan het eind van een dienstverband betaald uit collectieve middelen, naar een individuele rugzak waarbij werknemers al gedurende hun carrière rechten en budget opbouwen voor scholing en opleiding. ´Niet aan de orde in de SER´ Het doel van het AWVN-voorstel is om alle werkenden beter bewust te maken van hun eigen actuelearbeidsmarktwaarde, en van het feit dat ze met de verhoging van de AOW-leeftijd steeds langer inzetbaar en productief willen blijven, zei Van de Kraats.

Het werkgeversvoorstel zou volgens hem de komende weken met de vakbonden besproken worden in de Sociaal Economische Raad (SER). Patijn, die tevens SER-lid is, weerspreekt dat echter in een reactie: 'De FNV stemt niet in met dit soort visieloze individualisering, waarbij steeds meer werkgeversverantwoordelijkheid verdwijnt. Dit is ook zeker niet aan de orde in de SER.' Ze zegt dat werkgevers zoeken naar manieren om 'werknemers makkelijker aan de kant te schuiven wanneer hen dat uitkomt, een trend die al langer gaande is en grote gevolgen heeft voor mensen.' CNV-voorzitter Limmen zegt dat de werkgeversvoorman 'sprookjes vertelt', door te doen alsof hij met zijn plan de kloof tussen vast en flex kan helpen reduceren. 'We moeten niet doen alsof dit een oplossing is voor de toenemende baanonzekerheid. Het probleem is vooral dat werkgevers weinig investeren in werknemers omdat ze er zo makkelijk vanaf kunnen. Wij zijn groot er voorstander van dat alle werkenden meer in zichzelf gaan investeren en vaker individuele budgetten krijgen, maar dit plan is niet een passe-partout waarmee je alle problemen oplost'. CNV heeft ook moeite met de suggestie van werkgevers dat het zou gaan om een scholingsplicht.

 

'Je moet mensen motiveren, en het idee dat scholing moet van de baas werkt alleen maar averechts.' In de politiek krijgt het plan gemengde reacties. De Partij van de Arbeid is bereid om over alles te praten, terwijl de SP het plan resoluut afwijst. Ook de vakbond FNV ziet in het AWVN-voorstel een poging om kosten af te wentelen op werknemers. Mariëtte Patijn, bestuurslid en cao-coördinator van de FNV, spreekt van 'visieloze individualisering'. Opleidingsbudget beter benutten John Kerstens (PvdA) is het ermee eens dat voorkomen van ontslag beter is dat genezen. Hij is bereid te praten over maatregelen om werknemers meer verantwoordelijkheid te geven. Zo zouden werknemers mogelijkheden aanspraak moeten kunnen maken op opleidingsfondsen uit andere sectoren.

 

‘In de ene sector blijft mogelijk geld voor opleiding liggen, terwijl er in andere tekorten zijn, maar wel werk is.’ Ook de vrijheid van de transitievergoeding kan wat Kerstens betreft worden ingeperkt. Verplichten om de vergoeding aan onderwijs te besteden gaat wat hem betreft te ver, maar mensen die niet vanzelf de weg naar de schoolbanken weten te vinden kunnen wel meer gestimuleerd worden. ‘Andere eisen aan de transitievergoeding stellen kan, maar dan moet het onderdeel zijn van een breder pakket. Een werknemer moet de boterhammen en de hypotheek wel kunnen blijven betalen na zijn ontslag’, zegt Kerstens. Inkomensval opvangen Voor de SP is morrelen aan de transitievergoeding of sectorale opleidingsfondsen ´onbespreekbaar´. Paul Ulenbelt beschouwt het AWVN-voorstel als een poging van werkgevers om kosten af te wentelen op werknemers. ´De transitievergoeding is bedoeld om een inkomensval na ontslag op te vangen. Daarom is het niet verplicht om het geld te besteden aan onderwijs. Bovendien denk ik niet dat werkgevers zullen toestaan dat werknemers zich onder werktijd laten omscholen voor een andere baan.´ Te veel ingeleverd Maandag uitten enkele FNV-prominenten al felle kritiek op de Haagse akkoorden die de afgelopen jaren zijn gesanctioneerd door de vakbonden. Werknemers hebben daarbij veel te veel ingeleverd, en hun Haagse vertegenwoordigers in organen zoals de SER hebben te ver meebewogen met kabinet en werkgevers, zeiden de sectorleiders Vervoer, Metaal, en Brandweer & Gemeenten in het FD. 'Het beeld is ontstaan van een FNV die telkens wordt ingepakt, die alleen maar bezig is de verliezen te beperken', aldus de landelijke bestuurder Vervoer Roel Berghuis.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht