gevraagd leden voor de Zorgcommissie

04 dec 2016 - Peter Francissen

gevraagd leden voor de Zorgcommissie

Oproep samenstelling commissie Zorgvisie Beste sectorhoofden en leden VLR-bonden Namens Han Busker en Ruud Kuin stuur ik u hierbij een oproep om mensen af te vaardigen naar een tijdelijke Commissie Zorgvisie. De zorg verandert en de FNV verandert. Het zorgstelsel is een weg ingeslagen die veel FNV-leden niet altijd waarderen.

Of ze nu in Zorg & Welzijn werken of als gebruiker kennis maken met Zorg & Welzijn. De FNV ontwikkelt zich na de fusie tot een organisatie waarin sectoren, bestuur, afdelingen en het Ledenparlement vanzelfsprekender samenwerken. Het werd tijd de visie van de FNV op Zorg & Welzijn te actualiseren. Het visietraject is begin 2016 ingezet. Het traject is doorlopen onder verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur en in samenwerking met de sector Zorg & Welzijn en de sector Senioren. Aan de basis liggen eerdere visiedocumenten van de FNV en de sectorvisie die FNV Zorg & Welzijn eerder heeft opgesteld. Verder is ontbrekende kennis aangevuld. De FNV heeft een tweetal onderzoeken laten uitvoeren.

Eentje gaat over goede voorbeelden in de langdurige zorg. Een tweede onderzoek schetst de toekomst van de ziekenhuissector in een viertal scenario’s. Verder zijn expertbijeenkomsten gehouden over preventie en de arbeidsmarkt in de zorg. Uiteindelijk zijn leden geraadpleegd in een zestal bijeenkomsten en twee internetraadplegingen. Het was de bedoeling in de herfst een conceptvisie in het Algemeen Bestuur vast te stellen en vervolgens aan het Ledenparlement voor te leggen. Ondertussen ontstond echter de mogelijkheid om met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen een brede zorgcoalitie te smeden. Dat proces is met instemming van het Ledenparlement ingezet.

Het Ledenparlement wilde wel dat daarbij alle sectoren en de VLR-bonden de kans krijgen hun mening over de FNV zorgvisie en de zorgcoalitie te geven. Er is besloten een commissie in te stellen die de definitieve totstandkoming van de visie gaat begeleiden. Dat zal in januari gebeuren, opdat de zorgvisie tijdig in het meerjarenbeleidsplan kan worden ingevoegd. Hierbij worden de sectoren en de VLR-bonden opgeroepen belangstellenden af te vaardigen naar de Commissie Zorgvisie. Om praktische redenen denken we daarbij aan één of twee leden per sector of VLR-bond. De bedoeling is dat de commissie in januari en februari in ieder geval twee keer bijeenkomt. De namen van de sectorleden graag doorgeven voor 19 december aanstaande aan betty.ijkelenstam@fnv.nl De namen van de leden VLR-bonden graag doorgeven voor 19 december aanstaande aan vayhishta.miskin@fnv.nl Algemeen Bestuur

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht