Woordje door de voorzitter

23 nov 2016 - Johan

Woordje door de voorzitter

Woordje door de Voorzitter Henk Siroen over de Jubilarissen huldiging. 

 

Jubilarissenbijeenkomsten  FNV Lokaal Land van Cuijk Plus op 10 november 2016 Myllesweerd te Mill.

 

Op 10 november 2016 hebben we de jubilarissen van 2016 gehuldigd en we kijken terug op een heel geslaagde bijeenkomst. Op geanimeerde wijze huldigde de bestuurder Willem Banning ‘s middags de leden en hij lardeerde dat met een terugblik wat er 60, 50, 40 en 25  jaar geleden aan belangrijke gebeurtenissen zowel op niveau van het vakbondswerk als op niveau van sociaal cultureel en maatschappelijke ontwikkelingen aan de hand was destijds. Een vermakelijke happening met ook een mooi inhoudelijke tint en zo hoort het ook.

We hadden ruim 200 jubilarissen en dat noodzaakte het bestuur van Lokaal FNV land van Cuijk plus het over twee dagdelen te spreiden. Het aantal van 200 lijkt op het eerste gezicht heel veel, maar gerelateerd aan de ca 5000 leden die we bij Lokaal FNV Land van Cuijk Plus (inclusief gemeente Boekel) hebben is dat betrekkelijk en ook ongeveer het jaarlijks terugkerend aantal. ’s-Avonds was niemand minder dan hoofdbestuurder Ruud Kuin aanwezig om te huldigen en dat gaf nog een extra ook feestelijk tintje. Hij meldde vers van de pers en aan de vooravond van overleg in de SER (Sociaal Economische Raad) daarover dat we ons begeven in een spiraal naar beneden. Arbeidsvoorwaarden kalven hard af en aan de ander kant zien we sterke zelfverrijking van management en ondernemingen. Dat vraagt om actie en we proefden in de bijeenkomst van al deze heel trouwe leden, dat hoofdbestuurder Kuin alle support daarvoor kreeg en het deed het vakbondsbloed weelderig stromen. Applaus ervoor en ook voor de organisatie van deze bijeenkomst en voor de grote opkomst van leden in zowel het middagdeel als in het avonddeel. Ook een woord van dank voor de buitengewoon goede service van de medewerkers van Myllesweerd  te Mill die voor velen hebben bijgedragen aan een onvergetelijk dag. We sloten af met een buffet wat eveneens op voortreffelijke wijze werd verzorgd door Hofmans Catering in Malden.

We deden het voor de eerste keer met alle bonden samen uit het Land van Cuijk en Boekel en dat roept de vraag op waarom zijn we niet eerder samen gegaan.

We gaan voor een gezamenlijke en vruchtbare toekomst en gaan inderdaad flink sleutelen aan het bijstellen van de ontegenzeggelijke neergaande spiraal in de richting van afbrokkelen van fatsoenlijke, eerlijke en gelijkere arbeidsvoorwaarden voor onze leden.

Henk Siroen, voorzitter bestuur Lokaal FNV Land van Cuijk Plus

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht