Wat kan, en wil het lokale netwerk FNV voor haar leden betekenen?

Wat kan, en wil het lokale netwerk FNV voor haar leden betekenen?

04 okt 2016 - Henk Siroen/Peter Francissen

Wat kan, en wil het lokale netwerk FNV voor haar leden betekenen?

Beste mensen, De vakbond wil doen waar ze feitelijk voor opgericht zijn. Werken voor haar leden! Daartoe is zoals jullie weten een lokaal netwerk opgericht. Mensen uit de regio met ieder hun eigen aandachtsgebied doen daarvoor hun best. Via de hieronder beschreven punten FNV Land van Cuijk Plus 2016-2018

Speerpunt 1 Beter sociaal beleid bewerkstelligen c.q. om zoveel mogelijk ‘werken zonder loon’ te stoppen. Ook om een gelijke verdeling van welzijn, werk en inkomen te realiseren. We willen de FNV beter op het netvlies krijgen bij de samenleving en proberen die samenleving en stakeholders te beïnvloeden. Concreet gaan we de lokale politiek en inspraakorganen benaderen.

Speerpunt 2 Individuele belangenbehartiging koesteren. Via spreekuren op o.a. ledenservicepunten geven we leden de gelegenheid om steun te ontvangen in de ruime sfeer rondom arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Speerpunt 3 Themabijeenkomsten organiseren om de leden en eventuele potentiele leden te informeren op het gebied van arbeidsvoorwaarden, pensioen, sociale zekerheid en reorganisaties/fusies.

Speerpunt 4 Jubilarissenhuldigingen. Uit respect voor jaren trouw lidmaatschap van de vakbeweging huldigen we jubilarissen elk jaar op een feestelijke manier en reiken het alom bekend FNV-speldje dan uit.

Speerpunt 5 Promotie, voorlichting ledenwerving en zichtbaarheid FNV Lokaal Land van Cuijk Plus.

Via een up to date bij te houden eigen website informeren we leden en belangstellenden over activiteiten van ons lokaal bestuur. We proberen hiermee herkenbaarheid, ledenbinding en ledenwerving te realiseren. Ook heel praktische informatie over activiteiten, contacten en service vindt u op de website. Via deze 5 speerpunten proberen we het lokaal bestuur in de regio, op en uit bouwen. In ieder geval voor de ongeveer 5000 leden uit onze regio de service verlenen die ze verdienen. We doen dat uit volle overtuiging met het vers gekozen nieuwe bestuur FNV Lokaal Bestuur Land van Cuijk Plus. Jaarlijks stellen we het werkplan bij en leggen het voor aan de leden en publiceren het dan na vaststelling op de website. Henk Siroen, voorzitter.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht

1 reactie

Peter Francissen schreef op 20-10-2016

Mensen uit de gemeenten http://gph.to/2dQieQ7 kunnen op onze steun rekenen