Rechtsbijstandverzekering op maat

7 maart 2019
Rechtsbijstandverzekering op maat Als je lid bent van de FNV krijg je juridische hulp bij problemen op je werk of met je inkomen, bij letselschade en beroepsziekten. Voor andere juridische problemen hebben wij ook nog speciaal voor jou als lid een rechtsbijstandverzekering van FNV Reaal. Goede ...
Lees dit bericht

Actueel

titel van nieuwsbericht

Rechtsbijstandverzekering op maat ...

7 maart 2019
Rechtsbijstandverzekering op maat Als je lid bent van de FNV krijg je juridische hulp bij problemen op je werk of met je inkomen, bij letselschade en beroepsziekten. Voor andere juridische problemen hebben wij ook nog speciaal voor jou als lid een rechtsbijstandverzekering van FNV Reaal. Goede verzekering voor weinig geld De voorwaarden van de rechtsbijstandverzekering van FNV Reaal zijn goed en de service ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

uitnodiging Thema Pensioenen

26 februari 2019
Uitnodiging, Thema-avond Pensioenen (wat kunnen we verwachten)   Beste heer / mevrouw, Hierbij nodigen wij jou uit om deel te nemen aan de thema-avond:   Pensioen voor nu en later, tot welke leeftijd zal men moeten doorwerken als de overheid zo doorgaat.   Miljoenen mensen met zwaar werk of ploegendienst hebben de grootste moeite om gezond hun pensioen te halen. Er zijn er ook vele die weinig of geen aanvullend pensioen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

PENSIOENACTIE

28 januari 2019
PENSIOENACTIE - 2 FEBRUARI - JAARBEURS UTRECHT Sinds het vastlopen van de onderhandelingen zijn wij als FNV samen met CNV en VCP volop in touw om acties voor te bereiden. Daarom roepen we onze leden op om deel te nemen aan de (gezamenlijke) voorbereidingsbijeenkomst voor alle pensioenacties op zaterdagmiddag 2 februari 2019 in de Jaarbeurs in Utrecht.

Programma
Vanaf 12.30 uur ben je van ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verslechteringen

8 januari 2019
CAO met vele verslechteringen; Klik op;     (voor het filmpje)  https://www.facebook.com/alexander.martins.5667/videos/2250852381613681/?fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAihs1123zYfJM5SOgnXLgIuZVBjvvbIkx688Nt1ZLbWcsj-CxEqGBxSJBdDuWaon_gcWibySWi8wi18StmMAd_i0Mg711kABH4KvnPyeWHHm28GP0lTgsjoLZzaN2ZLRo12p-EVtQ4RjV6UskQIl62d895Y_FZK9h3USz96QqYs7h66oWyFSqWi0OIDDKp3c5KrNszU15CvkcwG4iFqCoIQqCBncltpYIHOCdRvJ6xXJnsG7ofRB4oCKH4u8hUe4Im9I_zmrzYTTiTYdt9GzADzx-Z7L13zPgSj0dnk1ZC18RaHa9zgXiH9E-y8zVQf8GJj98Ryb-t45QwYwJdUf2muShCxq4r_Dc&__tn__=K-R ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jaarvergadering en thema

21 november 2018
Jaarvergadering en thema avond werd op 21 november gehouden in de Schouwburg in Cuijk. De voorzitter opende de vergadering met een voorwoord en enkele nieuwtjes. Aan de agenda word ook toegevoegd om ook even de pensioenen te behandelen, omdat de regering en de bonden daar druk doende zijn.  Norbert leest ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissen avond

15 november 2018
Op 15 november hebben we de Jubilarissen avond gehouden in 't Vertrek in Boxmeer. 70 Jubilarissen hadden zich aangemeld om op de avond aanwezig te zijn. Heel bijzonder was dat er 2 Jubilarissen aanwezig waren, die al 70 jaar lid zijn van de FNV. Op de foto zie je dat onze voorzitter, Henk Siroen ieder ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jaarvergadering 2018

9 november 2018
Lokaal FNV Land van Cuijk Plus 9 november 2018   UITNODIGING JAARVERGADERING 2017/2018 VAN NETWERK LOKAAL FNV LAND VAN CUIJK PLUS   Datum:  21 november 2018 Tijd:        inloop met koffie 19.30 uur; aanvang 20.00 uur Locatie: SchouwCafé Schouwburg Cuijk
               Grotestraat 62, 5431 DL Cuijk (tel. 0485-314344) ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Nieuwe locatie "Inloopspreekuur" ...

10 april 2018
FNV ledenservice houd op 23 april geen spreekuur in verband met verhuizing van locatie, van Wijkgebouw “DE VALUWE”, aan de Valuwe 9 naar stichting mfa “DE VALUWE” aan de Valuwe 1  5431AV in Cuijk. Op 30 april is er wel een zitting in de nieuwe locatie (stichting mfa “DE VALUWE” 1  5431AV in Cuijk). Openingstijden ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV - CAO GLASTUINBOUW FNV - CAO ...

31 maart 2018
CAO GLASTUINBOUW Wat vind jij belangrijk in jouw werk? De cao Glastuinbouw loopt op 30 juni af. FNV en werkgevers starten binnenkort met onderhandelen over de nieuwe cao. Maar eerst willen we weten wat jij als werknemer belangrijk vindt in jouw werk. Geef je mening over je nieuwe cao Help mee om ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Thema avond met Gastspreker Han ...

4 december 2017
UITNODIGING; 14 december 2017 LAND VAN CUIJK PLUS, Nodigt je uit voor een thema-avond met gastspreker Han Busker, voorzitter FNV. Hij behandelt in vogelvlucht het regeerakkoord en het Offensief dat de FNV is gestart om de race naar beneden te stoppen en de landelijke startbijeenkomst voor dit Offensief ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissen dag 2017

16 november 2017
Jubilarissen dag 2017;   Op 16 november hebben we in “De Bond” in Cuijk de Jubilarissen dag gehouden. Norbert verwelkomt iedereen en neemt de dag indeling door. Daarna gaat Willem Banning verder met in het kort iets over de veranderingen van uit de overheid en hoe de FNV daar mee verder gaat. Er zijn nog veel onzekerheden waar wij allen mee te maken hebben. We doen ons best. Voor de jubilarissen had hij mooie ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vakbondshistoricus in gesprek bij ...

23 oktober 2017
Sociaal historicus Sjaak van de Velden verteld bij Omroep LVC over de geschiedenis van de vakbond in de regio. Door de activiteiten van de vakbonden is het sociaal-maatschappelijk landschap in de loop der jaren in positieve zin veranderd voor de mensen. Interview terugluisteren Wilt u het radio-interview ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Kaderleden vertellen bij Omroep ...

17 september 2017
Kaderleden Magda Sneep en Natascha Otten waren 12 september te gast bij het radioprogramma 'Goedemorgen! Land van Cuijk' van Omroep LVC. In het interview vertelden zij over de speerpunten van de FNV en waarom de bond anno 2017 nog steeds hard nodig is. Interview terugluisteren Wilt u het radio-interview ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk ...

13 september 2017
PR campagne lokaalfnv/land-van-cuijk Om het lokaalfnv meer bekendheid te geven zijn we gestart met interviews voor de lokale omroep landvancuik. De lokale omroep verzorgt de techniek e.d. en ook de interviewer/presentator. Dit stuk wordt aangeboden aan de omroep, van hieruit verloopt de planning en ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

WAT IS ER MIS MET ONS PENSIOENSTELSEL? ...

11 september 2017
Ons pensioenstelsel wordt voortdurend geroemd als een van de beste stelsels ter wereld. De vermogens van de pensioenfondsen zijn ondanks de crises steeds verder gegroeid. Toch wordt dat pensioenstelsel bedreigd. Hoe komt dat? 1. Werkgevers zijn de laatste jaren steeds meer gebruik gaan maken van flexibele arbeidskrachten en ZZP-ers. Door hen wordt geen pensioenpremie afgedragen waardoor zij geen pensioen opbouwen en ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

RED ONS COLLECTIEVE EN SOLIDAIRE ...

11 september 2017
Inhoudelijke grondslag voor de actie:! Samengevat bestaat de grondslag voor de actie om het pensioenstelsel te redden uit drie hoofdelementen, te weten: • de erkenning dat er sprake is van serieuze bedreigingen van het huidige stelsel, • de overtuiging dat behoud (en verbetering) van het huidige stelsel mogelijk en gerechtvaardigd is en tot slot: • het concrete eisenpakket. 1. Bedreigingen. Waardoor wordt ons pensioenstelsel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Voor echte banen en een menswaardige ...

10 september 2017
Beste lezer de FNV 10-PUNTENPLAN VOOR GEMEENTEN gelden eigelijk altijd. In 2018 is er weer een kans om je juiste vertegenwoordiging te kiezen. De naderende gemeenteraadsverkiezingen. Dus wat vind de FNV belangrijk en waar op gelet moet worden dat dit verbeterd of iets aan gedaan gaat worden 1. INVESTEER ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Echte banen voor iedereen..

7 september 2017
In de afgelopen jaren is er veel macht en geld van Den Haag naar de gemeenten gegaan. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor belangrijke zaken als de sociale werkvoorziening/Participatiewet, de zorg, maatvervoer en inkomensvoorziening. De FNV ziet het dan ook als haar taak om voor de belangen van onze leden op te komen op dit terrein, in gemeentelijke termen het ‘sociaal domein’. Denk daarbij ook de aan de aanbestedingen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioenen, wat het was, is en ...

26 augustus 2017
Open brief namens de 27000 senioren ZW aan de voorzitter van de FNV Rotterdam, 24 augustus 2017 Geachte heer Busker, beste Han, Momenteel bereiken ons vele berichten dat er afspraken gemaakt (gaan) worden tussen sociale partners over het Nederlandse pensioensysteem van de toekomst. Het sleutelbegrip is het “toekomstbestendig maken” van het stelsel. Wij, ter zake kundige kaderleden, zien met lede ogen aan hoe allerlei ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat gaan ze doen met ons pensioen? ...

24 augustus 2017
Wat gaan ze doen met ons pensioen? Met de roep om meer individuele keuzevrijheid proberen rechts en de werkgevers een volgende stap te zetten in de neoliberale hervorming van het pensioenstelsel. Een helder links verhaal over de pensioenen ontbreekt. Hans Lammers sprak erover met Egbert Schellenberg en Michel Tilanus. De afgelopen jaren werden veel gepensioneerden gekort op het pensioen dat zij zelf bij elkaar gespaard ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

de vakbond is er voor iedereen

16 augustus 2017
Wat onze leden moeten weten.   "Het is natuurlijk fantastisch dat je aan de formatietafel wordt uitgenodigd om namens de werkenden te spreken, echter de sectoren senioren (zeventien LP-zetels) én uitkeringsgerechtigden (vijf LP-zetels) verdienen het, zoals LP-lid Herman de Haas reeds aanhaalde, om ook door hun FNV-voorzitter te worden vertegenwoordigd.   Een aanpassing van onderstaand bericht, waarin je aangeeft ook ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Acties zijn elders in Nederland ...

15 augustus 2017
Momenteel worden in ons land acties voorbereid ter redding van ons pensioenstelsel. De sectorraad FNV Senioren is tot de conclusie gekomen dat de huidige voorstellen vanuit de SER de doodsteek zijn voor ons beste pensioenstelsel. De miljarden kostende voorstellen en (schijn)oplossingen brengen ons geen steek verder in ONZE terechte eis: EEN GOED EN GEÏNDEXEERD PENSIOEN. De sectorraad FNV Senioren is unaniem tot de volgende ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verslag Thema avond Flex

5 juli 2017
Iedereen werd verwelkomt door Johan Krol. Wij hebben deze thema-avond "Flex" georganiseerd,  omdat uit de vorige evaluatieformulieren kwam dat er behoefte aan is. Na afloop kunnen jullie nu opnieuw op de evaluatieformulieren aangeven wat we voor de komende thema avonden kunnen organiseren. We hebben hier 2 sprekers die het beste zich zelf voor kunnen stellen, waarna we vanzelf doorgaan met deze avond. Erik Pentenga ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

NIEUWS FNV AGRARISCH GROEN

21 juni 2017
NIEUWS FNV AGRARISCH GROEN (In Nederlands en Pools) Nieuw mailadres in de lucht ! agro-weert@fnv.nl Werk je in de agrarische sector en heb je vragen over werk en inkomen in die sector? Mail dan naar: agro-weert@fnv.nl Je kunt ook bij ons terecht met specifieke vragen over arbeidsmigranten werkzaam in deze sector. Noteer in jouw mail jouw vraag en jouw persoonlijke gegevens en het telefoonnummer waaronder je bereikbaar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Verslag bestuursvergadering 6 Maart ...

1 mei 2017
Afwezig met kennisgeving: Henk-Jan Paul komt later. 1.Opening: Henk opent de vergadering en heet iedereen welkom. 2.Verslag bestuursvergadering 16 februari 2017, akkoord. Peter gaat Norbert helpen bij de verslaglegging. 3. Ingekomen stukken De werkgroep jubilarissen is bij elkaar geweest 4 Maart 2017, 16 november blijft staan wel is de locatie veranderd. Cafe “de Bond” te Cuijk deze zal ook de catering verzorgen.Heer ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

FNV’ers botsen over verkiezing ...

1 mei 2017
FNV’ers botsen over verkiezing nieuw bestuur en toekomstplannen Binnen de grootste vakbond FNV is strijd ontstaan over de aanstaande verkiezing van een nieuw dagelijks bestuur. De zittende bestuurders Ruud Kuin en Mariëtte Patijn hebben kritiek over zichzelf afgeroepen door zich samen met drie andere kandidaten te presenteren als 'dreamteam' voor de komende termijn. Hun ‘blok van vijf' probeert kritische buitenstaanders ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jaarvergadering en Ruud Kuin

13 april 2017
13-04-2017 in Het Vertrek in Boxmeer.   Korte jaarvergadering, met geen bijzonderheden en spreker Ruud Kuin over de problemen met werk en regels. " Jij verdiend een echte baan".   Hier ’n kort verslag van de vele punten die zijn besproken; Er is steeds meer flex, waardoor ook de sociale voorzieningen onderdruk komen te staan. De flexwerkers hebben, en bouwen geen rechten op. Ze hebben onzeker werk, daardoor ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

LokaalFNV en politieke beinvloeding ...

10 april 2017
De belangenhartiger richting lokale politiek     De FNV is de belangenbehartiger van onze leden en van iedereen die nog geen lid is. Ook richting de gemeenten. Er is veel geld en macht naar de lokale politiek gegaan. Daarom zetten wij ons Lokaal volop in voor het sociaal beleid op werk inkomen zorg en sociaal aanbesteden. Richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zetten wij ons er voor in om het beleid ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging Jaarvergadering 2016 ...

27 maart 2017
Uitnodiging Jaarvergadering  2016 van FNV Lokaal Land van Cuijk Plus. Te houden op 13 april 2017 in Hotel Cafe Restaurant T Vertrek*** Stationsweg 12, 5831 CR Boxmeer www.tvertrek.nl info@tvertrek.nl tel: 0485 577017 mob: 0031620046241   Inloop met koffie 19u30 Aanvang  20.00 uur Beste leden, hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering èn thema-avond die in het teken staat van de bekende  “Race naar beneden”. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Voorlichting FNV en verkiezingen ...

9 maart 2017
Paul Lempens, onze begeleidend bestuurder gaf een presentatie over Lokaal FNV op een themabijeenkomst in zaal De Bond in Cuijk op 8 maart. Eerst ging hij in op de vraag wat een vakbond is. Inmiddels is de FNV een grote bond met 1.2 miljoen leden. De leden zijn georganiseerd in sectoren en branches. Én ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Uitnodiging voor de Themabijeenkomst ...

27 februari 2017
THEMABIJEENKOMST OVER VERKIEZINGEN 8 MAART IN CUIJK Beste FNV-lid, Met de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart voor de deur, organiseert Lokaal FNV Land van Cuijk plus een bijeenkomst voor leden. Wij geven als vakbond geen stemadvies, maar geven wel graag een korte uitleg over de vergelijking die FNV heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen op de voor FNV belangrijke thema’s. Wij hopen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Belastingformulier invullen

21 februari 2017
Beste bondsleden Daar het invullen van de Belastingformulieren en/of PC-Formaliteiten weer voor de deur staat, het volgende. Graag zijn we u weer behulpzaam bij het invullen van het belastingformulier.Geef u op via  FNV-Belasting-Service en Opgave   Belastingservice FNV - FNV www.fnv.nl Belastingservice FNV gratis voor leden; 500 locaties in Nederland waar je terecht kunt; Invulperiode van 1 maart tot 1 mei; Afspraak ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Vakbonden hekelen 'visieloos' werkgeversplan ...

18 januari 2017
De vakbonden FNV en CNV wijzen het werkgeversplan af om de transitievergoeding al tijdens de loopbaan van werknemers te gelde te maken en uit te geven aan scholing. Mariëtte Patijn, bestuurslid en cao-coördinator van de grootste vakbond FNV, spreekt van 'visieloze individualisering'. Werkgevers willen alleen maar goedkoper uit zijn en de mogelijkheid creëren om werknemers 'makkelijk aan de kant te schuiven wanneer dat ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Hoe komt de vakbond ooit weer terug ...

16 januari 2017
Grote onvrede binnen FNV over ‘gepolder zonder draagvlak’ Prominenten binnen de vakbond hekelen de Haagse akkoorden van de afgelopen jaren. De FNV moet volgens hen weer staan voor de achterban. De FNV is de afgelopen jaren meer en meer verworden tot een politieke partij, die losgezongen van zijn leden poldert in Den Haag en nationale mega-akkoorden afsluit zonder dat er draagvlak voor is bij de achterban. De focus moet ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Illegale pay-roling en zorg voor ...

8 december 2016
Er bereiken ons signalen dat vele tientallen tot honderden mensen vanuit de Balkan, en elders vanuit onze mooie wereld,  illegaal aan het werk zijn. Met een 10-tal van die mensen zijn gesprekken gevoerd. Details omtrent hun werkplek wilden ze niet geven. Door het afnemende aantal Poolse arbeiders in Nederland gaan steeds meer werkgevers, zaken doen met pay-roll-bedrijven. De Volkskrant van vandaag , 17-12-2016 heeft ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

gevraagd leden voor de Zorgcommissie ...

4 december 2016
Oproep samenstelling commissie Zorgvisie Beste sectorhoofden en leden VLR-bonden Namens Han Busker en Ruud Kuin stuur ik u hierbij een oproep om mensen af te vaardigen naar een tijdelijke Commissie Zorgvisie. De zorg verandert en de FNV verandert. Het zorgstelsel is een weg ingeslagen die veel FNV-leden niet altijd waarderen. Of ze nu in Zorg & Welzijn werken of als gebruiker kennis maken met Zorg & Welzijn. ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioen

3 december 2016
Inleiding Sedert enkele jaren vindt er een verwoede discussie plaats over de toekomstbestendigheid van de Nederlandse pensioenen. Afname werkgelegenheid, vergrijzing populatie en afname draagvlak onder vooral jongeren zouden debet zijn aan het feit dat het huidige pensioensysteem onder druk staat. Bovendien verkeren de dekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen op een kritische grens, zodat veelal reeds herstelplannen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

reactie vanuit de bond aan de minister ...

1 december 2016
Brief van de vkbond aan de minister   Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De heer L.F. Asscher Postbus 90801 2509 LV Den Haag E-mail: minister@minszw.nl Datum 29 november 2016 Ons kenmerk 185/CvdV/ WvV/mve Onderwerp Verjaring aansprakelijkheid asbestschade Geachte heer Asscher, Uw kenmerk Telefoonnr. 020 58 16 497 E-mail Wim.vanVeelen@fnv.nl Naar aanleiding van uw brief aan het Instituut Asbestslachtoffers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Thema - Avond Informatisering en ...

25 november 2016
In een keurige zaal zijn door dhr. drs Barend Heeren, Reshape Radboudumc en mw. Wilma Peeters FNV interessante lezingen verzorgd. In een sneltreinvaart kwamen allerlei ontwikkelingen, technische hulpmiddelen voorbij die het “landschap” in de gezondheidszorg ingrijpend zullen gaan veranderen. De ziekenhuiskamer van de toekomst, en sowieso de aanpak binnen verzorging en verpleging zal he dan ook veranderen. Het personeel ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Woordje door de voorzitter

23 november 2016
Woordje door de Voorzitter Henk Siroen over de Jubilarissen huldiging.    Jubilarissenbijeenkomsten  FNV Lokaal Land van Cuijk Plus op 10 november 2016 Myllesweerd te Mill.   Op 10 november 2016 hebben we de jubilarissen van 2016 gehuldigd en we kijken terug op een heel geslaagde bijeenkomst. Op geanimeerde wijze huldigde de bestuurder Willem Banning ‘s middags de leden en hij lardeerde dat met een terugblik wat er ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

In een prettige omgeving jubilarissenhuldiging ...

17 november 2016
beste bondgenoten, in een plezierige omgeving zijn er decoraties uitgereikt. mensen hebben kunnen genieten van een prima koud en warm buffet. Onze voorzitter heeft samen met Hr. Banning, een FNV man die voorheen Agrarisch onder zijn hoede had en nu al enkele jaren onzeUitkeringsgerechtigden en AOW’ers ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Thema Avond Gezondheidszorg en ...

27 oktober 2016
Beste bondgenoten en andere belanstellende,  Op deze thema-avond zullen Mw. Wilma Peters landelijke bondsbestuurder en heer drs. Barend Keeren met elkaar de degens kruisen. Barend is als mede-innovator werkzaam op de afdeling Reshape binnen het Radboudumc. Hier bedenkt hij samen met zijn collega's innovatie's in de gezondheidszorg. Wat voor technische hulpmiddelen kunnen en zullen het personeel nu en in de toekomst ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Race naar beneden - het komt niet ...

22 oktober 2016
Race naar putje arbeidsmarkt keren De vakbonden FNV, CNV en VCP slaan alarm over de race naar het putje op onze arbeidsmarkt. Dat doen zij op basis van ervaringen van leden in een groot aantal sectoren; van de post tot de journalistiek, van de zorg tot de bouw. Vrijdag hebben FNV, CNV en de VCP een brandbrief aan werkgeversvoorman Hans de Boer en aan de voorzitter van de SER, Mariëtte Hamer overhandigd, met de oproep ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Jubilarissenbijeenkomst

7 oktober 2016
 De tussenstand voor de jubilarissenbijeenkomsten is:   14.00 uur 44 aanmeldingen = 83 personen 19.00 uur 47 aanmeldingen = 90 personen   Met vriendelijke groet, Stan Zurek SECRETARIAAT 
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat kan, en wil het lokale netwerk ...

4 oktober 2016
Beste mensen, De vakbond wil doen waar ze feitelijk voor opgericht zijn. Werken voor haar leden! Daartoe is zoals jullie weten een lokaal netwerk opgericht. Mensen uit de regio met ieder hun eigen aandachtsgebied doen daarvoor hun best. Via de hieronder beschreven punten FNV Land van Cuijk Plus 2016-2018 Speerpunt ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Pensioenen 30 juni jl.

18 juli 2016
Vanuit het hoofdkantoor was mw. Marianne van Noort naar Boekel gekomen. Van de diverse fondsen heeft ze in heldere bewoordingen uitgelegd hoe en wat betreft de regelingen, rechten en plichten.   Tussentijds werden er ook vragen gesteld. bij de meeste pensioenfondsen leg je zelf 20% in, de rest heeft het fonds opgebouwd met rente, beleggingen en goed beheer. De AOW is in Nederland voor iedereen hetzelfde, het pensioen ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

NIEUWS FNV AGRARISCH GROEN

1 januari 0001
NIEUWS FNV AGRARISCH GROEN (In Nederlands en Pools) Nieuw mailadres in de lucht ! agro-weert@fnv.nl Werk je in de agrarische sector en heb je vragen over werk en inkomen in die sector? Mail dan naar: agro-weert@fnv.nl Je kunt ook bij ons terecht met specifieke vragen over arbeidsmigranten werkzaam in deze sector. Noteer in jouw mail jouw vraag en jouw persoonlijke gegevens en het telefoonnummer waaronder je bereikbaar ...
Lees dit bericht
titel van nieuwsbericht

Wat doet FNV? Wat is de oplossing ...

1 januari 0001
Beste deelnemer/geïnteresseerde van de regionale bijeenkomsten van de FNV, De afgelopen twee maanden is de FNV door het hele land getrokken. Op 35 plaatsen hebben we met jou én zo’n 1200 andere leden en kaderleden gesproken over de race naar beneden en het voorstel voor de strategie die aan het congres wordt voorgelegd. Met deze mail willen we je informeren over de uitkomsten, hoe we verder gaan, en wat jij kunt doen ...
Lees dit bericht