Rapport FNV Lokale Monitor 2016

Rapport FNV Lokale Monitor 2016

31 okt 2016 - Admin

Rapport FNV Lokale Monitor 2016

Lokale Monitor

De Lokale Monitor van de FNV brengt aan het licht hoe sociaal (of asociaal) gemeenten anno 2016 zijn. 37% (144) van alle gemeenten heeft aan onze monitor deelgenomen. Wij hebben dit jaar de nadruk gelegd op ‘werken-zonder- loon’ en de verdringing die daardoor kan optreden of optreedt. Voor de FNV is dit een zeer belangrijk thema. Werken- zonder-loon is niet alleen respectloos naar uitkeringsgerechtigden, maar het maakt (betaalde en onbetaalde) werk- nemers ook concurrenten van elkaar. Daardoor komt de prijs van arbeid verder onder druk te staan.

In veel gemeenten worden uitkeringsgerechtigden gedwongen te werken zonder loon. Dit wordt verdedigd met de onterechte veronderstelling dat hun werkkansen toenemen. Waarom zouden werkgevers betalen als werknemers gratis worden aangeleverd? Werken-zonder-loon leidt meestal tot verdringing en oneerlijke concurrentie tussen werknemers met en zonder werk. Daarom moet dit stoppen. Investeer in echte arbeid en geef mensen een echte baan.

De uitkomst van deze monitor sterkt ons daarin. Gemeenten zijn verplicht om - voorafgaand aan het aanbieden van een arbeidsplaats-zonder-loon - te toetsen of er sprake is van verdringing. In meer dan de helft van de gemeenten wordt deze toets op verdringing niet of onvoldoende uitgevoerd. We zien ook een positieve ontwikkeling. Een aantal gemeenten heeft met de FNV afspraken gemaakt over een ‘interventieteam’ van sociale partners, dat erop toeziet dat er geen verdringing plaatsvindt.

De participatiewet is één van de grootste decentralisatie-operaties die het kabinet Rutte ll heeft doorgevoerd. Het betekent voor gemeenten dat zij met minder geld meer mensen aan het werk moeten krijgen en houden. Ook op dit cruciale punt gaat het voor een kwetsbare groep goed mis. Heel veel gemeenten geven aan dat het budget onvol- doende is om mensen te kunnen begeleiden naar werk. Gemeenten leggen zelf geld bij of besteden alleen tijd aan de meest kansrijke mensen. Massaal geven gemeenten aan dat, in plaats van minder regels, juist de bureaucratie is toe- genomen. Slechts 14 gemeenten hebben in 2015 ‹Beschut werk› gerealiseerd. Verder veronderstellen gemeenten dat door strengere criteria minder mensen in aanmerking komen voor beschut werk(nieuw SW) of een garantiebaan.

De FNV toetst al jaren het sociaal beleid van gemeenten en we zien tot ons ongenoegen al langer de verschillen tussen gemeenten toenemen. In de ene gemeente krijg je pas na vijf jaar een extra inkomenstoeslag van rond de € 150,- op jaarbasis. In een andere gemeente krijg je al na één jaar een inkomenstoeslag van meer dan € 1000,-

Met de Tweede Kamerverkiezingen in aantocht hoopt de FNV dat de resultaten uit deze monitor tot opbouwende discussies leidt en gemeenten en landelijke beleidsmedewerkers aanknopingspunten biedt om het lokale beleid socialer te maken.

Tot slot wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek. Divosa, de honderden mede- werkers van de deelnemende gemeenten die met veel inzet de vragenlijsten hebben ingevuld. Uiteraard een speciale dank aan onze kaderleden die de gegevensverzameling hebben bevorderd en bewaakt. We gaan straks allemaal aan de slag. Bemoei je met het lokale beleid, het moet socialer!

Ruud Kuin, Vicevoorzitter FNV

Download het rapport hier!

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht