Persbericht werkgroep Lokale Politiek Zwolle FNV IJssellanden

Persbericht werkgroep Lokale Politiek Zwolle FNV IJssellanden

28 okt 2016 - admin

Persbericht werkgroep Lokale Politiek Zwolle FNV IJssellanden

Binnen FNV IJssellanden zijn diverse werkgroepen actief. De werkgroep Lokale Politiek Zwolle van FNV IJssellanden heeft onderstaand persbericht naar de plaatselijke media gestuurd. Het beïnvloeden van het gemeentelijk beleid is een van de speerpunten van deze werkgroep. Hieronder kunt u het verstuurde persbericht teruglezen.  

Persbericht werkgroep Lokale Politiek Zwolle van de FNV

Zwolle, 27 oktober 2016

Meer mogelijkheden om bij te verdienen met een uitkering

In de media hebben de laatste tijd verschillende berichten gestaan over experimenten met de Participatiewet. Een onderdeel vormt daarvan de verruiming om bij te verdienen voor mensen met een uitkering via de Participatiewet.

In een gesprek met de wethouders Vedelaar en De Heer voor de zomervakantie vertelde wethouder Vedelaar al, dat de gemeente Zwolle per 1 juli 2016 de bepalingen uit de Participatiewet 2015 volledig zal toepassen.

Naar onze indruk weten echter veel mensen niet, wat de verruiming van het beleid precies inhoudt en kan de informatievoorziening hierover door de gemeente verbeterd worden.

Het belangrijkste is, dat mensen met een leeftijd vanaf 27 jaar gedurende 6 maanden een bedrag ad 198 euro per maand mogen bijverdienen, wanneer dit tenminste bijdraagt aan haar of zijn “arbeidsinschakeling”. Voor alleenstaande ouders met kinderen tot 12 jaar geldt daarna nog een langere termijn, maar wel voor een lager bedrag. (*)

Voor mensen met een bijstandsuitkering is 198 euro per maand een groot bedrag en daarom roept de FNV de gemeente Zwolle op om naast de informatie op de gemeentelijke website de mensen, die hiervoor in aanmerking komen nog beter te informeren, bijvoorbeeld door hen een brief te sturen of hen te wijzen op deze mogelijkheid in het persoonlijke contact tussen de consulenten en de uitkeringsgerechtigden.

Bert Docter,

Werkgroep Lokale Politiek Zwolle van de FNV

FNV IJssellanden, vczwolle@bg.fnv.nl

 

(*)

 

Het gaat daarbij om artikel 31 lid n en r van de Participatiewet:

  1. inkomsten uit arbeid tot 25 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 198,00 per maand, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, waarbij voor een persoon die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt geldt dat die inkomsten gedurende ten hoogste zes maanden niet tot de middelen worden gerekend en dat dit naar het oordeel van het college moet bijdragen aan zijn arbeidsinschakeling;
  2. inkomsten uit arbeid van een alleenstaande ouder tot 12,5 procent van deze inkomsten, met een maximum van € 123,69 per maand, gedurende een aaneengesloten periode van maximaal 30 maanden, voor zover hij algemene bijstand ontvangt, ingeval:

1°. hij de volledige zorg heeft voor een tot zijn last komend kind tot 12 jaar,

2°. de periode van zes maanden, bedoeld in onderdeel n, is verstreken, en

3°. dit volgens het college bijdraagt aan zijn arbeidsinschakeling;

5.

Het tweede lid, onderdelen c, j, k, n en r, zijn niet van toepassing op de persoon die jonger is dan 27 jaar                          

Bijlage informatie website gemeente Zwolle

Uitkering en vrijlating van inkomsten uit werk

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en ook werkt, mag u in sommige situaties deze inkomsten houden. Deze inkomsten worden door de gemeente Zwolle dan geheel of gedeeltelijk niet meegeteld voor de berekening van uw bijstandsuitkering. Dit wordt vrijlating van inkomsten genoemd. Dit kan ook als u een IOAW-uitkering of een IOAZ-uitkering hebt.

De vrijlating van inkomsten is in veel gevallen tijdelijk. De parttime baan moet bijdragen tot het krijgen van een volledige baan. Zodat u geen uitkering meer nodig heeft.

Maar als blijkt dat u om verschillende redenen niet in staat bent om genoeg te kunnen werken om het minimumloon te verdienen, dan mag u uw bijverdiensten soms blijvend houden. Er wordt dan geen einddatum afgesproken.

Naast inkomen uit werk zijn er ook andere inkomsten waarvoor u vrijlating kunt krijgen.

Wie kan vrijlating van inkomsten krijgen?

In de Participatiewet staan vier groepen die in aanmerking kunnen komen voor vrijlating van inkomsten uit werk:

  1. U bent 27 jaar of ouder en u heeft een parttime baan die mogelijk bijdraagt tot het krijgen van een fulltime baan. In dit geval kunt u 6 maanden vrijlating van inkomsten krijgen (ingang beleid: 1 juli 2016).
  2. U bent een alleenstaande ouder van 27 jaar of ouder en u heeft een parttime baan die mogelijk bijdraagt tot het krijgen van een fulltime baan. Uw kinderen zijn jonger dan 12 jaar. U kunt 30 maanden vrijlating van inkomsten krijgen (ingang beleid: 1 juli 2016).
  3. U heeft een medische beperking waardoor u niet in staat bent om genoeg te kunnen werken om het minimum loon te verdienen. U kunt blijvend in aanmerking komen voor vrijlating van inkomsten (ingang beleid: 1 januari 2015).
  4. U heeft de pensioengerechtigde leeftijd. Omdat u geen arbeidsverplichting heeft kunt u blijvend vrijlating van inkomsten krijgen (ingang beleid: 1 januari 2015).

Let op: Als u een uitkering aanvraagt en u heeft inkomsten uit werk, dan krijgt u bij de start van uw uitkering geen vrijlating van inkomsten.

Inkomsten melden bij gemeente

Als u inkomsten heeft vult u dit in op het  maandelijkse inlichtingenformulier. De gemeente Zwolle beoordeelt vervolgens of u volgens de Participatiewet recht heeft op vrijlating van inkomsten. Als u in aanmerking komt wordt er ook gekeken of u mogelijk meer kunt gaan werken, waardoor u uiteindelijk geen bijstandsuitkering meer nodig heeft.

Als u een baan vind en er is tot nu toe met u afgesproken dat u niet iedere maand een inlichtingenformulier hoeft in te vullen, dan geeft u uw inkomsten de eerste keer door aan uw consulent. Of digitaal via zwolle.nl/wijziginguitkering. Daarna worden nieuwe afspraken met u gemaakt over het invullen van het maandelijkse inlichtingenformulier.

Gevolgen hoger inkomen

Als u vrijlating van inkomsten heeft, dan wordt uw inkomen per maand hoger. Dit kan onder meer gevolgen hebben voor toeslagen die u ontvangt van de belastingdienst, betaling van gemeentelijke belastingen of het aflossen van schulden.

Als u hierbij hulp wilt, kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij houden iedere week een spreekuur bij het sociaal wijkteam van uw wijk.

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht