Nieuwjaarsbijeenkomst Lokaal FNV IJssellanden

Van 8 januari 2018 16:30 tot 8 januari 2018 18:45

Nieuwjaarsbijeenkomst Lokaal FNV IJssellanden

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst.

Datum: 8 januari 2018
Locatie: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL Zwolle Aanvangstijd: 16.30 uur.

Voor het programma verwijzen wij u naar bijgaande flyer. De zaal is om 16.00 uur open.

Aanmelden door een mail te sturen naar vbh.zwolle@vereniging.fnv.nl
of een briefje naar het Vakbondshuis, A. v.d. Heimstraat 2A, 8022 CD Zwolle. U kunt ook bellen naar 038-4526572/06-47689920. I.v.m. ruimte- reservering en catering dit graag vóór 29 december 2017 te doen.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website: www.lokaalfnv.nl/IJssellanden.

Wij verheugen ons erop u op 8 januari 2018 te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet, Adri Wever en Ria Botter

Deel deze Activiteit