Themabijeenkomst Flexibele AOW

Van 30 oktober 2017 19:00 tot 30 oktober 2017 22:00

Themabijeenkomst Flexibele AOW

Uitnodiging “Flexibele AOW” lokaal FNV IJssellanden

FNV-plan flexibele AOW voor eerlijk stoppen met werken.

Er is voor veel mensen die langer moeten door werken een groeiend probleem om hun AOW-leeftijd gezond te bereiken. Denk aan mensen die zwaar werk doen. In januari van dit jaar heeft de FNV het 11 punten plan “Flexibele AOW” gepresenteerd, ontwikkeld door de werkgroep AOW flexibel en de commissie pensioenen van het ledenparlement van de FNV.

We willen op 30 oktober zoveel mogelijk (kader) leden informeren en hun mening peilen over dit onderwerp. Het gaat om jou toekomstige AOW. “Voor jong en oud”

De inleiding zal worden gehouden door Cris Driessen, sociaal economisch beleidsadviseur bij de FNV

Hij zal inhoudelijk ingaan op het 11 puntenplan voor een flexibele AOW.

Tevens zal hij ook op ingaan wat het regeerakkoord wel en niet biedt. Denk aan pensioencontract / AOW-gat en koopkracht vooruitzichten in 2018 en latere jaren.

 

Maandag 30 oktober 2017

Lokatie: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, 8031 HL, Zwolle, telefoon 038-4224933

Inloop: 19.00 uur / opening: 19.30 uur / einde van de bijeenkomst: 22.00 uur

Parkeergelegenheid ruimschoots voorhanden. Stopplaats bus lijn 2 Holtenbroek.

 

Aanmelding tot uiterlijk dinsdag 24 oktober via e.mail 52statenva@gmail.com of 0647689920                                                                                

U hopen u te mogen verwelkomen op maandag 30 oktober.

Namens FNV lokaal IJssellanden Zwolle.

Deel deze Activiteit