Informatiebijeenkomst FNV Senioren IJssellanden

Van 29 mei 2017 14:00 tot 29 mei 2017 16:00

Informatiebijeenkomst FNV Senioren IJssellanden

Beste FNV Lid,

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken rond de kadergroep FNV Senioren IJssellanden.
Binnen de regio FNV IJssellanden kennen we momenteel zo’n 2350 senior leden (verdeeld over 7 verschillende gemeenten). We willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn en u daarom informeren over onze activiteiten.
FNV senioren IJssellanden heeft inmiddels een interim bestuur, bestaande uit leden van de vroegere vakbonden. Komend najaar willen we een bestuursverkiezing houden. Hiervoor zoeken we actieve seniorleden. Heeft u interesse, dan nodigen we u van harte uit met ons mee te doen.
De activiteiten houden onder andere in het organiseren van (thema) bijeenkomsten; FNV Senioren IJssellanden vertegenwoordigen binnen de FNV organisatie in verschillende onderdelen; het onderhouden van contact met andere (senioren) organisaties enzovoort. Denk ook aan themamiddagen, opfriscursussen rond ontwikkelingen in de zorg, verkeer, ondersteuning bij computergebruik etc..
Het leek ons een goed idee om bovengenoemde onderwerpen eens aan u voor te leggen.
We hebben hiervoor een informatieve kennismakingsbijeenkomst gepland.

Maandag 29 mei
Restaurant “Urbana”, Wipstrikkerallee 213, 8025 AH Zwolle
Tijdstip: 14.00 uur tot 16.00 uur
(Zaal open om 13.30 uur).

Wij vragen u vriendelijk per e-mail aan te geven of u komt.
U kunt zich aanmelden per mail bij joke.woerts@fnv.nl
onder vermelding van:

Ik kom graag naar de bijeenkomst van 29 mei.
Ik kom alleen of ik kom met 2 personen.
Naam, Adres
, Postcode en Woonplaats en Telefoonnummer.

Heeft u hulp nodig bij vervoer, geef dat dan a.u.b. even aan via de mail.

Met vriendelijke groet.
Namens het interim bestuur FNV Senioren IJssellanden.

Harry Kelly, voorzitter
Jan van den Bosch, secretaris
Chris Kranenburg, algemene zaken.

Deel deze Activiteit