Voorlichtingsavond Hotel Waanders Staphorst

Van 24 april 2017 20:00 tot 24 april 2017 22:00

Voorlichtingsavond Hotel Waanders Staphorst

Voorlichtingsavond in Hotel Waanders in Staphorst op maandagavond 24 april, aanvang 20 uur

Namens de regio IJssellanden wordt je uitgenodigd voor een bijeenkomst. Doel is te onderzoeken of er een lokale werkgroep gemeentepolitiek Staphorst gevormd kan worden. Zoals je weet heeft de decentralisatie, participatiewet, veel verantwoordelijkheden bij het lokale bestuur neergelegd. Denk aan terreinen WMO, jeugdzorg. Ook rond uitkeringen heeft de gemeente behoorlijke bevoegdheden. De FNV wil daarbij vinger aan de pols houden en daarvoor is het nodig dat lokale mensen het gemeentelijk beleid volgen.

Zie je graag verschijnen op 24 april 2017 en we horen graag van te voren of je komt. Dit kan op e-mailadres vczwolle@bg.fnv.nl tot uiterlijk 23 april.
Ter info: leden in Staphorst ontvangen ook een persoonlijke uitnodiging.
Is er geen mailadres bekend dan is het raadzaam dit door te geven op FNV.nl

Deel deze Activiteit