Nieuwjaarsbijeenkomst FNV IJssellanden

Van 15 januari 2016 16:30 tot 15 januari 2016 19:30

Nieuwjaarsbijeenkomst FNV IJssellanden

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst
 
Meer en echte banen 
Samen aan de slag voor duurzame werkgelegenheid.
 
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Hierbij nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst
 
Datum: 15 januari 2016
Locatie: Wijkcentrum De Enk, Enkstraat 67, 8012 VA Zwolle 
Aanvangstijd: 16.30 uur.
 
Voor het programma verwijzen wij u naar bijgaande flyer.
De zaal is vanaf 16.00 uur open.
 
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar vczwolle@bg.fnv.nl  of een briefje sturen naar het Vakbondshuis, A.v.d. Heimstraat 2A, 8022 CD Zwolle. U kunt ook bellen naar 06 -11413776.
I.v.m. ruimtereservering en catering vragen wij u dit graag vóór 8 januari 2016 te doen.
 
Wij verheugen ons erop u op 15 januari te mogen begroeten.
 
 
Met vriendelijke groet,
namens het netwerk FNV IJssellanden

Deel deze Activiteit