Verkiezingen bij Pensioenfonds Hoogovens - stem voor een vakbond kandidaat!!

Verkiezingen bij Pensioenfonds Hoogovens - stem voor een vakbond kandidaat!!

05 apr 2020 - jan

Verkiezingen bij Pensioenfonds Hoogovens - stem voor een vakbond kandidaat!!

Tot 24 april verkiezingen bij Pensioenfonds Hoogovens

VERKIEZINGEN VERANTWOORDINGSORGAAN PFH
Beste FNV-leden,
 
Vanaf vrijdag 3 april t/m vrijdag 24 april kunnen bijna 15.000 gepensioneerden van ons pensioenfonds, Pensioenfonds Hoogovens, hun stem uitbrengen in de verkiezingen voor hun vertegenwoordigers binnen het Verantwoordingsorgaan (soort medezeggenschap) van het pensioenfonds Hoogovens.
Als nog werkende deelnemer van het fonds kan jij niet stemmen in deze verkiezingen. Maar mogelijk heb je oudere familie, oud-collega’s (ouders, ooms) of kennissen in je omgeving die al wel gepensioneerd zijn en die bij Hoogovens/Corus/Tata Steel IJmuiden gewerkt hebben en dus wel mogen stemmen.

Bij deze onze oproep om hen aan te sporen te gaan stemmen en dan hun stem uit te brengen op één van onze FNV-kandidaten op de lijst van de gezamenlijke vakverenigingen.

Hieronder vind je meer informatie met het standpunt van de bonden en de lijst met kandidaten. 
Stemmen op 1 van deze kandidaten van de vakbonden is belangrijk om zoveel mogelijk vertegenwoordigers van de bonden in het Verantwoordingsorgaan te krijgen. Dat is erg belangrijk, juist nu!

 

Duizenden gepensioneerden van Tata Steel IJmuiden in de IJmond ontvingen eind maart een uitnodiging om te stemmen op kandidaten voor het Verantwoordingsorgaan (VO) van Stichting Pensioenfonds Hoogovens (SPH). Het Verantwoordingsorgaan bestaat uit vertegenwoordigers van de gepensioneerden, de werknemers en werkgever van Tata en is een orgaan waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording moet af leggen voor het gevoerde beleid. Om de 4 jaar worden de 5 vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het VO via verkiezingen onder de gepensioneerden gekozen. De vakverenigingen FNV, CNV, VCP en Unie zijn trots dat zij voor deze verkiezingen een gezamenlijke lijst met kandidaten kunnen presenteren. Op het gebied van pensioenen is er al jarenlang een intense samenwerking tussen deze partijen waarin veel kennis over pensioenen gebundeld is.

 

Dankzij de enorme en langdurige strijd van de vakbonden is vorig jaar eindelijk een landelijk pensioenakkoord op hoofdlijnen afgesloten. Er is een belangrijke verbetering gerealiseerd in het tempo waarin de AOW-leeftijd omhooggaat en er zijn raamafspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract. Voor alle deelnemers moet het akkoord leiden tot een grotere kans op indexatie (meegroeien met de prijsstijging). Ook bij het pensioenfonds Hoogovens! Wederom onder grote druk van de vakbonden heeft minister Koolmees ervoor gezorgd dat er dit jaar niet gekort behoeft te worden op de pensioenen en lijkt een oplossing in zicht voor de problemen door de lage rekenrente. Ons fonds zat gelukkig niet in de gevarenzone, maar toch….

 

Al vele jaren werken de vertegenwoordigers van de vakbonden bij ons pensioenfonds hard om de belangen van de gepensioneerden, nabestaanden, actieven en slapers te behartigen. Ook met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij vinden het belangrijk, en vanzelfsprekend, om verder te kijken dan de belangen van één groep binnen een pensioenfonds.  Onze gekozen gepensioneerde VO-leden hebben daarbij natuurlijk wel extra aandacht voor de belangen van de gepensioneerden en nabestaanden.

In de afgelopen periode hebben onze vakbondsvertegenwoordigers zich binnen het pensioenfonds o.a. sterk gemaakt voor een goed beleggings- en premiebeleid. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit is mogelijk met behoud van een goed rendement. Het Pensioenfonds Hoogovens staat er mede door de inzet van de vertegenwoordigers van de vakbonden nog behoorlijk goed voor. Het vermogen van Pensioenfonds Hoogovens is de afgelopen jaren gegroeid naar ca. 9 miljard euro. Indexeren is op dit moment helaas vrijwel onmogelijk gegeven de strikte regels van DNB en de politiek. Maar met het nieuwe pensioenstelsel moet er weer perspectief komen op indexaties. Vakbonden zullen niet akkoord gaan met een stelsel zonder een oplossing voor de lage rekenrente, waardoor indexeren niet mogelijk is. Wij zullen ons hiervoor inzetten.

 

De vakbondsleden in het VO van Pensioenfonds Hoogovens staan voor een evenwichtige belangenbehartiging over alle generaties heen. Een goed en gezond pensioenfonds is in het belang van iedereen, gepensioneerden en werkenden. De lijst van 13 kandidaten wordt aangevoerd door Jan de Ridder, Beverwijker en oud-bestuurslid van het pensioenfonds. Op de lijst staan verder nog een aantal andere kandidaten uit de IJmond. Keuze genoeg!

 1. Jan de Ridder FNV Metaal
 2. Hans BlokFNV Metaal
 3. Jos van HoutFNV Metaal
 4. Gre KremerCNV
 5. Klaas ZwartFNV Metaal
 6. Sjoerd Krotjé FNV Metaal
 7. Guus KeilmanVHP
 8. Jack van HooffUnie
 9. André van HentenFNV Metaal
 10. Evert KunenborgCNV
 11. Hans HofFNV Metaal
 12. Joop den HollanderFNV Metaal
 13. Jelle van der Linde FNV Metaal
Met vriendeljke groet
namens de BGA FNV Metaal Tata Steel

Roel Berghuis
Bestuurder FNV Metaal Tata Steel

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht