Kieswijzer 2020 -- STEM OP EEN VAKBONDSKANDIDAAT !!

Kieswijzer 2020   --    STEM OP EEN VAKBONDSKANDIDAAT !!

05 apr 2020 - jan

Kieswijzer 2020 -- STEM OP EEN VAKBONDSKANDIDAAT !!

 Stem op een kandidaat van de Gezamenlijke Vakverenigingen

 

Als vakbonden bij Tata Steel IJmuiden, en dan gaat het om de FNV Metaal, CNV Vakmensen, VHP en De Unie, werken we op het gebied van pensioenen al jarenlang intensief samen. We hebben een actieve vakbondsbrede pensioenwerkgroep waarin afgevaardigden zitten van de gepensioneerden én actieven van alle vakverenigingen. We trekken gezamenlijk op en ondersteunen elkaar. We zijn er dan ook trots om met een gezamenlijke lijst mee te doen aan deze verkiezingen voor de gepensioneerden geleding van het verantwoordingsorgaan. De vakbondsbrede pensioenwerkgroep ondersteunt de VO- en bestuursleden in ons pensioenfonds en functioneert ook als klankbord voor hen.

 

In de afgelopen jaren is er weer veel gebeurd in pensioenland en er staat ons ook nog veel te wachten. Na vele jaren van overleg is er nu wel eindelijk een landelijk pensioenakkoord op hoofdlijnen afgesloten. Er is een belangrijke verbetering gerealiseerd in het tempo waarin de AOW-leeftijd omhooggaat en er zijn raamafspraken gemaakt over een nieuw pensioencontract. Dit is bereikt dankzij de enorme en langdurige strijd van de vakbonden. Het landelijke overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord is nu volop gaande. Voor alle deelnemers moet het leiden tot een grotere kans op indexatie (meegroeien met de prijsstijging). Ook bij ons pensioenfonds! Wederom onder grote druk van de vakbonden heeft minister Koolmees ervoor gezorgd dat er dit jaar niet gekort behoeft te worden op de pensioenen. Ons fonds zat gelukkig niet in de gevarenzone, maar toch ….

 

Al vele jaren werken de vertegenwoordigers van de vakbonden bij ons pensioenfonds hard om de belangen van de gepensioneerden, nabestaanden, actieven en slapers te behartigen. Ook met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen. Wij vinden het belangrijk, en vanzelfsprekend, om verder te kijken dan de belangen van één groep binnen een pensioenfonds.  Onze gekozen gepensioneerde VO-leden hebben daarbij vanzelfsprekend wel extra aandacht voor de belangen van de gepensioneerden en nabestaanden.

In de afgelopen periode hebben onze vakbondsvertegenwoordigers zich binnen het pensioenfonds o.a. sterk gemaakt voor een goed beleggings- en premiebeleid. Wij zullen dat in de toekomst blijven doen. Wij vragen daarbij speciale aandacht voor duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit is mogelijk met behoud van een goed rendement. Het Pensioenfonds Hoogovens staat er mede door de inzet van de vertegenwoordigers van de vakbonden nog behoorlijk goed voor. Het vermogen van Pensioenfonds Hoogovens is de afgelopen jaren gegroeid naar ca. 9 miljard euro. Indexeren is op dit moment helaas vrijwel onmogelijk gegeven de strikte regels van DNB en de politiek. Maar met het nieuwe pensioenstelsel moet er weer perspectief komen op indexaties en vakbonden zullen niet akkoord gaan met een stelsel zonder een oplossing voor de lage rekenrente, waardoor indexeren niet mogelijk is. Wij zullen ons hiervoor inzetten.

 

De vakbondsleden in het VO en in het bestuur van Pensioenfonds Hoogovens, zowel de gepensioneerden als werkenden, staan voor een evenwichtige belangenbehartiging over alle generaties heen. Een goed en gezond pensioenfonds is daarbij in het belang van iedereen, gepensioneerden en werkenden.

 

Wij, de gezamenlijke vakverenigingen, staan voor de belangen van alle deelnemers bij Stichting Pensioenfonds Hoogovens.

 

U kunt stemmen op één van onze 13 kandidaten, zie hieronder:

 

01 Jan de Ridder  undefined                FNV

Sinds 2012 ben ik met pensioen na 46 jaar gewerkt te hebben bij Tata bij de TD, R&D, IT en KB2. Ik was vanaf 1973 FNV-kaderlid o.a. in de Raad van Overleg, OR en COR. Van 2013 tot september 2016 was ik bestuurslid van het pensioenfonds Hoogovens namens de gepensioneerden. Daarna ben ik actief gebleven in de pensioenwerkgroep van de vakbonden. Vakbonden en werkgevers onderhandelen nu in Den Haag over de uitwerking van het pensioenakkoord. De toepassing bij ons pensioenfonds zal door het Verantwoordingsorgaan nauwlettend gevolgd moeten worden. Ik zie het als een van de grootste opgaves voor de komende periode om dit op een evenwichtige wijze te realiseren zodat alle deelnemers tevredengesteld worden, en om daarmee het vertrouwen in ons fonds, dat gelukkig goed is, nog te verbeteren.

 

 

02 Hans Blok  undefined                      FNV

Bij Hoogovens/Tata heb ik 31 jaar gewerkt aan het ontwerpen en bouwen van productie-ondersteunende geautomatiseerde systemen, achtereenvolgens bij Centrales, Hoogovens, Staalfabriek en Energiebedrijf.

Ik ben ruim 10 jaar lid van het pensioenfondsbestuur en van de beleggingsadviescommissie geweest. Daarnaast heb ik mij beziggehouden met de herziening van de bestuursstructuur.

Dankzij onze pensioenregeling hebben we een goed pensioen. Dat is het waard om te behouden. Ik vind het belangrijk, en wil graag eraan bijdragen, dat de focus van het bestuur en de andere organen van het fonds blijft bij het behouden van die kwaliteit, ook al wijzigen de omstandigheden.

 

 

03 Jos van Hout  undefined                 FNV

Ik heb van 1986 tot 2018 bij Hoogovens en opvolgers gewerkt in de informatietechnologie. Diverse zeer interessante projecten gedaan waaronder een aantal klussen in het buitenland. Ik ben FNV-kaderlid en lid van de OR-Functions van het FNV cao-onderhandelingsteam geweest. Ik heb bij mijn pensionering mijn collega’s beloofd dat ik mij zou inzetten voor hun pensioenbelangen en belofte maakt schuld. Ik volg de ontwikkelingen op pensioengebied op de voet en wil die kennis constructief gebruiken in het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Hoogovens.

 

04 Gré Kremer undefined                     CNV

Sinds 1 januari 2018 ben ik met vervroegd pensioen na 47 jaar werken bij Hoogovens. Ik ben begonnen als schoonmaakster en na diverse opleidingen heb ik mijn werkzame leven beëindigd als HR-medewerker. Vanaf 2000 ben ik lid geweest van de ondernemingsraad Engineering voor mijn afdeling Site Facilities. Ik ben ook lid geweest van de COR en de Europese ondernemingsraad. Daarnaast ben ik voorzitter geweest van het CNV in IJmuiden. Binnen de OR en het kader van het CNV heb ik diverse reorganisaties meegemaakt en begeleid waaronder die in 1993. Ik wil mij via werkzaamheden in de pensioen-sector graag blijven inzetten voor mijn oud-collega's.

 

05 Klaas Zwart  undefined                    FNV

In 1976 ben ik bij Hoogovens/Corus/Tata gaan werken. Eerst als walser in Koudband-1, later bij Kooksfabriek-2. Mijn laatste functie was proces- en milieutechnoloog bij de Pellet- en Sinterfabrieken. Gedurende mijn gehele loopbaan ben ik actief geweest binnen de FNV. O.a. als bestuurslid van de bedrijfsledengroep en als cao-coördinator. Voor mij is belangrijk dat collega's verzekerd zijn van goede arbeidsomstandigheden en een goed inkomen, dit laatste ook als gepensioneerde.
Ik ben zeer tevreden met mijn pensioen, en ik zie het als een flinke en gezamenlijk uitdaging om ervoor te zorgen dat de jongere generaties ook een goed pensioen kunnen opbouwen. Daarom vind ik het belangrijk te stemmen op een van de kandidaten van de gezamenlijke vakbonden.

 

06 Sjoerd Krotjé undefined                  FNV

Ik ben werkzaam geweest bij de Technische Dienst (HTD) en was dertig jaar kaderlid van FNV. Gedurende die jaren ben ik ook lid geweest van de cao-werkgroep en de cao-onderhandelingsdelegatie en daarbij zijn pensioenen vaak onderwerp geweest van de onderhandelingen. Ruim 17 jaar ben ik ook voorzitter geweest van de Ondernemingsraad, bestuurslid van de Centrale Ondernemingsraad en lid van de Europese Ondernemingsraad. Ik heb in deze functies veel bestuurlijke ervaring opgedaan. Tijdens de cao-onderhandelingen heb ik mij altijd ingezet voor de medewerkers met de lagere salarissen. Voor hen is het heel belangrijk dat zij bovenop de AOW een goed pensioen opbouwen en dat het pensioen gedurende hun pensionering ook waardevast blijft. Sinds 2014 ben ik lid van het Verantwoordingsorgaan.

 

07 Guus Keilman  undefined                VHP

Voor mijn pensionering in 2016 heb ik 32 jaar met heel veel plezier gewerkt bij Tata. In de eerste 15 jaar in de MT-teams van KGF-en, van OX2 en PTC en bij Auditing. Na speciale opdrachten bij PTC heb ik mijn loopbaan beëindigd als Operations Manager van Hisarna. Lange tijd heb ik mij ingezet in diverse functies namens de VHP. Van 2006 tot 2014 ben ik bestuurslid geweest van SPH. Na mijn pensionering ben ik actief gebleven: als zzp’er en in een aantal maatschappelijke organisaties. Het VO vervult een essentiële rol in de jaarlijkse verantwoording van het bestuur van het pensioenfonds. Daarbij gaat het niet alleen om de financiële doelstellingen (indexering) maar juist om de manier of SPH duurzaam belegt in het belang van onze (klein)kinderen.


 

08 Jack van Hooff undefined               De Unie

Ik heb bij Tata gewerkt van 1964 tot 2013, o.a. bij Bedrijfsadministratie, Finance en Site Facilities waarvan 32 jaar op de afdeling zakenreizen. Vanaf 2000 zat ik in de OR en was ik kadergroep-voorzitter namens De Unie. Ik ben nu nog actief in de pensioenwerkgroep van Tata Steel. Pensioenen zijn vaak in het nieuws, vooral vanwege het pensioenakkoord en de impact daarvan op de pensioenopbouw en uitkeringen. Het is van groot belang dat ons pensioenfonds zo goed mogelijk de regeling uitvoert voor alle deelnemers! Privé ben ik voorzitter van de stichting wielercomité Beverwijk (organisatie jaarlijkse wielerronde) en fiets zelf nog steeds mijn rondjes.

 

 

09 André van Henten  undefined         FNV

Ik ben sinds 2016 met pensioen na 47 dienstjaren bij Hoogovens, voornamelijk bij Logistiek & Transport als elektrotechnisch beheerder. Ik was al die jaren kaderlid van de FNV en had speciaal belangstelling voor pensioenzaken. Zo ben ik al ruim 20 jaar lid van de pensioenwerkgroep en een tijdlang voorzitter geweest. Met andere werkgroepsleden organiseerde ik pensioencursussen voor FNV-leden. Vanaf 2008 tot 2016 was ik lid van het Verantwoordingorgaan. Ik vind het belangrijk dat we een zelfstandig pensioenfonds houden. Het blijft ons geld waarover wij moeten kunnen beslissen. Ik wil me sterk maken om het goede van onze pensioenregeling te behouden en strijden voor aanpassing van de belachelijk strenge rekenregels. Met goede vakbondsvertegenwoordigers in het Verantwoordingsorgaan moet dat lukken.

 

 

10 Evert Kunenborg undefined           CNV

Ik ben 69 jaren jong, getrouwd en woonachtig in IJmuiden. Mijn hobby`s zijn motorrijden, muziek en simulatorvliegen. In mijn werkzame leven bij Hoogovens Verpakkingsstaal, waar ik ruim 41 jaar heb mogen werken, was ik namens het CNV lange tijd betrokken bij het overleg in de Raad van Overleg, Ondernemingsraad en Centrale Ondernemingsraad. Ook in het cao-overleg was ik als medeonderhandelaar betrokken bij de problematiek van pensioenregelingen. Als gepensioneerde Tata-medewerker wil ik gezien de huidige problemen en vooruitzichten mij inzetten voor de voortgang, continuïteit en het verbeteren van het Hoogovens Pensioenfonds. 

 

 

11 Hans Hof  undefined                        FNV

Sinds 1 april 2017 ben ik gepensioneerd. In 1981 ben ik begonnen bij de Ovenbouwkundige Dienst en mijn laatste functie was bij de afdeling HR, waar ik o.a. een afdeling heb mogen opzetten voor re-integratie van collega's die hun werk tijdelijk niet konden uitoefenen. In 1984 ben ik lid geworden van de ondernemingsraad en later ook van de COR namens de FNV, tot 2010. Voor het FNV (waar ik dit jaar alweer 50 jaar lid van ben) sta ik bij deze verkiezing op de kandidatenlijst. Als ik gekozen word, zal ik me maximaal inzetten om zowel nu als op de lange termijn voor alle gepensioneerden en nabestaanden een goede pensioenvoorziening te bewerkstelligen.

 

12 Joop den Hollander undefined       FNV

Ik ben in 2014 met pensioen gegaan en heb bijna 49 jaar bij Tata gewerkt, het laatst als ideeëncoördinator van de werkeenheid Hoogovens. Sinds 1973 ben ik kaderlid van de FNV. Ik was meer dan 20 jaar secretaris van FNV bij Hoogovens. Ik heb zitting gehad in de Raad van Overleg, Ondernemingsraad, COR en Europese Ondernemingsraad, o.a. als voorzitter en secretaris. Verder heb ik 20 jaar meegedraaid in de cao-werkgroep en de onderhandelingsdelegatie en zodoende veel te maken gehad met pensioenvraagstukken. Ik ben nu nog actief als secretaris van de lokale FNV IJmond afdeling en diverse maatschappelijke organisaties. Mijn stelling: “Pensioen is niets anders dan ‘uitgesteld loon’ verdiend tijdens de werkzame periode”. Ik wil mij vooral inzetten om het pensioen waardevast te houden.

 

13 Jelle van der Linde  undefined       FNV

In 2016 ben ik op 65½ jarige leeftijd met pensioen gegaan, na ruim 49 dienstjaren. Ik was werkzaam bij de HTD-OBD en jarenlang lid van de ondernemingsraad Services. Binnen de FNV ben ik jarenlang kaderlid en bestuurslid geweest. Ik ben lid geweest van de cao-werkgroep en de onderhandelingsdelegatie. Tijdens de cao-onderhandelingen kwamen de pensioenen ook vaak aan de orde. Ik zette me altijd extra in voor de lagere loongroepen, zodat die ook een goed pensioen konden opbouwen, o.a. door een vloer in te bouwen bij de loonsverhoging. Voor mij heel belangrijk: het pensioen moet waardevast blijven tijdens de pensionering. Daar wil ik mij graag voor inzetten.

 

 

 

 

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht