Pensioen actiebijeenkomst 11 februari in IJmuiden

Pensioen actiebijeenkomst 11 februari in IJmuiden

05 feb 2019 - Jan

Pensioen actiebijeenkomst 11 februari in IJmuiden

FNV Actiebijeenkomst voor een goed Pensioen 11 februari IJmuiden

De pensioenonderhandelingen zijn geklapt. De vakbonden hebben er álles aan gedaan om tot goede afspraken te komen, maar het kabinet was niet bereid verder te gaan dan onderzoeken, commissies en tijdelijke budgetten. Géén structurele oplossing om eerder te kunnen stoppen als je zwaar werk hebt, géén antwoord op de onhoudbare stijging van de AOW-leeftijd, géén zicht op indexatie, géén heldere afspraken om iedereen pensioen op te laten bouwen. Maar wél 4 miljard cadeau voor het bedrijfsleven. 
Dit kabinet kiest voor de multinationals en laat mensen in de kou staan. Er zijn structurele oplossingen nodig en daar hoort structureel geld bij! Wouter Koolmees blijft ondertussen stoïcijns inzetten op afbraak en individualisering en doet niets aan de rekenrente, zware beroepen en pensioenvoorzieningen voor ZZP-ers.

undefined

Steeds meer gepensioneerden ervaren wat het betekent dat de pensioenen al tien jaar lang niet mee stijgen met de prijzen. En steeds meer werkenden bouwen niet eens een pensioen op! Hebben de grootste moeite om de eindstreep te halen. Daarom zeggen wij: 1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de boete op eerder stoppen. 2. Indexatie voor elke generatie. 3. Bied een pensioen voor iedereen, dus ook voor flex en ZZP. Wij maken als FNV één vuist: wij zullen nooit verslechteringen accepteren.

undefined

Werkenden, werkzoekenden en pensionado’s zullen samen vol aan de bak moeten om een goed pensioen te realiseren. Kom daarom naar de actiebijeenkomsten in IJmuiden: 
Maandag 11 februari IJmuiden Zalencentrum Velserduin, Velserduinplein 3.
De actiebijeenkomst is van 19:30 – 21:30 uur. Zaal open om 19.00 uur.

Wij zien uit naar uw komst!

Joop den Hollander

Deel dit artikel

Geef een reactie op dit artikel

Jouw bericht